Aktuality

Nespoléhejte jen na české dotace, využijte evropské!

Málo využívané komunitární programy jsou další šancí pro inovativní firmy se zájmem o spolupráci s výzkumnou sférou. Technologické centrum AV ČR (TC) a Jihomoravské inovační centrum (JIC) pořádají dne 11.února 2016 v sídle TC seminář určený pro inovativní firmy se zájmem o zapojení do programu HORIZONT 2020 prostřednictvím nástroje MSP (SME Instrument). Seminář je zaměřen na praktické rady zkušeným i potenciálním žadatelům z řad malých a středních (i rodinných) firem. Akce bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Dále doporučujeme vaší pozornost akci Marie Sklodowska-Curie, kde je otevřena výzva pro podávání žádostí o výměnné pobyty s uzávěrkou 28. dubna 2016. Zde je možné získat mladého šikovného výzkumného pracovníka ze zahraničí pro výzkum ve Vaší firmě (obvykle studenti Ph.D.).


DŮLEŽITÉ!

  • Pro podání evropských projektů je potřeba být v rámci EC registrován a validován jako MSP, je potřeba na jejich portálu vytvořit profily kontaktních osob, atd.
  • Registrace se provádí zde.
  • Schvalovací proces přitom trvá nějakou dobu, a je proto potřeba tyto úkony vyřešit dostatečně v předstihu.
  • Po registraci se nejen dostanete do databáze a můžete předkládat své projektové žádosti, ale rovněž můžete být vybíráni a oslovováni dalšími partnery z jiných zemí se žádostí o zapojení se do jejich projektu.

 

Více informací v přílohách:

  1. Příloha – Zpravodaj H2020 únor
    (pozvánka na seminář + akce Marie Sklodowska-Curie)

  2. Příloha – Prezentace AMSP ČR
    (rady, tipy a doporučení AMSP ČR k evropským projektům)
Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017