Aktuality

WORKSHOP zaměřený na specifika rodinných firem

Dne 25. 6. 2020 se uskutečnil workshop, který byl zaměřen na specifika rodinných firem. Workshop se uskutečnil v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  AMSP ČR představila výstupy z průzkumu na téma: RODINNÉ FIRMY A RESTART HOSPODÁŘSTVÍ, dále zde představila princip registrace a etický kodex jako nehmotné aktivum rodinného podnikání, prezentace značky Rodinný podnik ČR.

 

Prezentace z workshopu zde:
prezentace workshop TA ČR 25.6.2020

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu