Aktuality

Vláda prodloužila na žádost hejtmanů nouzový stav o 14 dní

Na mimořádném zasedání v neděli 14. 2. 2021 vyhlásila vláda nouzový stav z důvodu šíření koronaviru, který vstoupil v platnost 15. 2. 2021 v 00:00 hodin a trvat bude do 28.2. 2021. Přímo tak navazuje na nouzový stav, který končil v půlnoci 14. 2. 2021.

Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Došlo jen k pár dílčím úpravám:

  • omezená činnost knihoven - výdej a vracení výpůjček přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, v případě jiného než bezkontaktního předání je doporučeno použít respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95
  • je možnost poskytnout ubytovací služby - pouze osobám ubytovaným za účelem poskytnutí zdravotní služby a nezbytnému doprovodu
  • nová výjímka omezující volný pohyb osob - cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání
  • zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů
  • ve školství přibyla nová možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
  • úpravy ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky - týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře

Více informací najdete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-nouzovy-stav-na-14-dnu-186652/

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu