Legislativa

Návrh AMSP ČR na legislativní změnu ukotvení definice RF naleznete ZDE.


Usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě, ze dne 8. září 2015

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0290+0+DOC+XML+V0//CS

 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodinné podniky v Evropě jako zdroj budoucího růstu a lepších pracovních míst naleznete ZDE.

Další projekty AMSP ČR:

Svou Cestou
Podnikavá žena
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav