Aktuality

Likvidovat odpad lze i odpovědně

V rodinné firmě AHV ekologický servis dobře vědí, že společensky odpovědné podnikání nemusí být jen výsadou velkých firem. Stačí například navrhnout zaměstnancům alternativní formy dopravy do firmy, při obnově vozového parku myslet na emise nebo vysadit v blízkosti sídla společnosti stromy.

Rodinný podnik AHV ekologický servis, s.r.o. od  roku 2002 poskytuje komplexní služby v oblasti likvidace kategorie ostatních a nebezpečných odpadů.

Koncept Společensky odpovědného podnikání není dnes v České republice ničím neobvyklým, ale již není doménou pouze velkých a nadnárodních firem. Je možné jej také úspěšně aplikovat v prostředí menších rodinných podniků. Nemusí přitom vždy nutně jít o velký či nákladný projekt, jež by řadu lidí z dotčené firmy zaměstnal na dlouhé týdny. Někdy stačí třeba navrhnout zaměstnancům alternativní formy dopravy do zaměstnání nebo obnovit vozový park se záměrem snížení emisí, zavést systém elektronického plánování směn zaměstnanců, vysazovat stromy v blízkosti sídla firmy, přejít od papírové interní administrativy do plně elektronického systému, atd.

Ale zpět k podnikání rodiny Vošahlíků. Firmu manželé založili v roce 2002. Zaměstnává kolem 176 pracovníků. Strategie i běžná operativa je v rukou ředitele a jednatele, Ing. Jana Vošahlíka, Ph.D., manželka Alena vykonává funkci vedení evidence odpadů a zastupuje jednatele společnosti. Syn studuje obor Řízení podniku na VŠFS, a.s., připravuje se na budoucí alternativu převzetí společnosti. Jeho dětství je spojeno s životem ve firmě, jeho hlava je plná nápadů, co všechno změní…

S přibývajícími roky praxe, s nárůstem počtu zákazníků a jejich požadavků, bylo nutné průběžně modernizovat provoz a zavádět do firemních procesů nové trendy, které by společnosti umožnily efektivní působení na všech úrovních své činnosti. Zaměstnávají kolem 176 pracovníků.

Podnik se svojí činností velmi blízce dotýká problematiky životního prostředí, ovlivňuje jej v pozitivním slova smyslu. Veškeré odpady, se kterými přijde do styku, se snaží co nejpečlivěji roztřídit tak, aby na skládky k uložení jezdilo jen minimální množství odpadů, které se nedá nadále jakkoliv zpracovat a zpětně využít. Toho dosahuje i prostřednictvím nové technologie.  Recyklační regranulační linka na plasty slouží pro zhodnocení plastových odpadů kategorie O do podoby drtí (mlecí a drtící část) nebo do podoby granulí (granulační část), které jsou pak ekonomicky i ekologicky výhodnější komoditou dále na trhu.

Kontakt na rodinnou firmu

AHV ekologický servis, s.r.o., 10400 Praha - Uhříněves, Saturnova 1209/25

Ing. Jan Vošahlík, Ph.D. Mobil: 603 437 544, http://www.ahv.cz/

Autor: AMSP ČR
Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018
tel.: 736 528 436
e-mail: petru@amsp.cz

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu