Aktuality

Dřevěné hračky s tradicí

V srdci Českomoravské vrchoviny vyrábí Karel Makovský už šestadvacet let dřevěné hračky. Prim má rozvíjení osobnosti dítěte, jeho motoriky, tvořivosti a fantazie.

V malé vsi Dědová v srdci Českomoravské vrchoviny vyrábí Karel Makovský (OSVČ) s manželkou hračky a drobné dekorativní předměty od roku 1992. Česká dřevěná hračka byl fenomén a naše republika patřila k nejvýznamnějším evropským producentům kvalitních dřevěných hraček. Makovští se snaží navázat na tyto tradice a vytvářet hračky rozvíjející osobnost dítěte z hlediska estetické výchovy, rozvoje motoriky, tvořivosti a především fantazie.

Snad právě naše hračky ovlivní budoucí vztah dítěte ke zvířatům, přírodě a tím i celému světu.“

Hračky mají velmi bohatou a dlouhou historii, která je propojena s dějinami lidstva. Jsou nedílnou součástí dětského světa, ale i světa dospělých. Jejich vzhled a forma se váže na období a prostředí, ve kterém vznikají. Kdybychom se podívali do historie hraček, pak mezi první hračky na našem území můžeme řadit chrastítka z pálené hlíny, dále různé sošky napodobující lidské postavy, zvířata nebo miniatury mističek. Nejstarší můžeme řadit do období mladší doby kamenné. Česká hračka se dále vyvíjela podobně jako v ostatních částech Evropy. Zlom nastal až na konci 18. století, kdy se česká (slovenská) hračka začíná odlišovat. Vznikají tak dřevěné lidové hračky. Na území Čech byly vytvářeny hlavně hračky dřevěné, na Moravě byly poté tvořeny hračky z hlíny, které jsou velice blízké figurkám tvořeným z těsta. Počáteční tvorba lidových hraček vznikla z domácí výroby nebo jako vedlejší činnost například při výrobě nářadí. Hračky lidové jaké známe dnes, už mají znaky domácí průmyslové výroby. V centrech výroby vznikaly pracovní kolektivy, kde měl každý svou vlastní práci na části hračky. Výroba hraček probíhala hlavně v zimě, kdy nebylo tolik práce na poli. Muži hračky připravovali, soustružili, štípali a tesali. Ženy poté hračky kompletovaly, lepily, zdobily nátěry a laky, k výzdobě používaly i tiskátka. Některé drobné práce dělaly i děti. Dřevo bylo nejčastěji používáno smrkové a barvy přírodní. Motivy lidových hraček jsou většinou výjevy z každodenního života, figury postav a zvířat, mezi nejoblíbenější patří hlavně koně a ptáci. Existovala dvě hlavní střediska výroby, a to Hlinecko a západ Čech, blíže Skašov u Nepomuk. Kdy přesně lidová hračka vznikla nelze přesně doložit, protože se vyvíjela pozvolna.[1] O pár ( set?) let později dosáhla česká hračka úspěch na světové výstavě v Bruselu v roce 1958, kde část expozice byla zaměřena na děti. Vytvořil ji český výtvarník Jiří Trnka. Byly zde vystaveny hračky převážně ze dřeva, které byly barvené, lakované nebo pouze z přírodního dřeva. Pozitivně byl hodnocen jejich vysoký esteticko – pedagogický účinek.[2]

Firma Karel Makovský navázala na dlouholetou výrobu tradičních dřevěných hraček, které se vyráběly v okolí Hlinska v Čechách, Krouně a hlavně pak Dědové, kde firma sídlí. V poslední době se Makovští zaměřují také na různé dřevěné obaly, reklamní předměty, výukové hračky pro školky (což je doménou paní Makovské, která je několik dní v týdnu na cestách „po školkách“) a ostatní dřevěné výrobky pro užitek, potěchu a radost. Dřevěné hračky a dekorativní předměty, jsou výběrem toho nejlepšího, co firma nabízí.

Dřevěné hračky se v Dědové vyráběly již od konce 19. století a na tuto tradici Makovští navázali. Nesnaží se však vyrábět repliky historických hraček, ale naopak -  jdou ve vývoji hraček neustále kupředu a spojují tradice s moderním designem. Hračka není jen pro zábavu, ale má dítě rozvíjet a vzdělávat.

Dřevo, jednoduchost a milý vzhled hračky je pojítkem mezi historií a dnešním dynamicky se rozvíjejícím světem techniky. Důležitou zásadou výroby je také důraz na kvalitu a ekologii. Výroba ze dřeva je jedním z oborů zpracovávajícím obnovitelný zdroj z přírody, tedy dřevo-dar stromů nám lidem. Krásu dřeva obdivovali lidé od pradávna. Dřevo je příjemné do ruky, nemá žádné ostré hrany, zato má svoji texturu, zbarvení, a také voní. Již sám materiál předává uživateli svůj vzkaz, pocit něčeho milého, známého. Možná nenápadný vzkaz stromů a přírody kolem nás.

 

Výroba hraček z nejkvalitnějšího dřeva - stromy pro výrobu jsou pěstovány v režimu ekologického lesnictví. Výběr vhodného dřeva je základním předpokladem kvalitních výrobků. Pořez a sušení dřeva firma provádí ve vlastní režii. Pro výrobu dřevěných hraček je používán nejčastěji buk, pro jeho výborné vlastnosti. Bukové dřevo je houževnaté, má vysokou tvrdost. Je dobře opracovatelné ručně i strojně. Velmi snadno se lepí a lze jej výborně povrchově upravovat. Některé výrobky, jako například vánoční ozdoby, se vyrábí z měkkých dřev. Používán je smrk, borovici, modřín. Vybírán je nejkvalitnější sortiment s vysokou hustotou. Pro některé výrobky nebo doplňky, které mají být odlišené, se používají i další druhy dřev. Zpravidla s výraznou kresbou a zbarvením, jaké má například třešňové nebo ořechové dřevo.[3]

Pro výrobu dřevěných hraček se používají klasické dřevoobráběcí stroje, které se mohou doplňovat dalšími speciálními zařízeními. Druh materiálu závisí na zaměření hračky. Dále potom na způsobu, jakým bude vyráběna a jaká bude pozdější povrchová úprava. Pro větší hračky je vhodnější dřevo měkké, a to hlavně z důvodu váhy. Menší hračky a součástky k větším hračkám jako třeba různá kolečka se vyrábějí ze dřev tvrdých. Drobné předměty se poté upravují pomocí tzv. bubnu, v němž se leští a větší části jsou obrušovány. Dále jsou hračky lepeny a malovány. Barvy, laky i lepidla musí splňovat určitá pravidla a mít atest pro použití na dětských hračkách.[4]

Z hraček pro nejmenší vyrábí Makovští domácí i lesní zvířátka. První experimenty v oblasti muziky mohou děti vyzkoušet s hudebními hračkami. Pro ty soustředěnější, kteří budou trénovat jemnou motoriku, jsou provlékací hračky a puzzle. Kdo chce procvičit fantazii, může z pouhých devíti dílu stavebnice Golo vytvořit snad nekonečné množství variací různých zvířátek. Stavitelé jistě ocení velké sady kostek s tvary vhodnými pro zajímavá řešení. Pro předškoláky může být první seznámení s abecedou právě s tou – dřevěnou. Výroba je tako zaměřena na didaktické hračky pro školky - stavebnice, skládačky a dřevěné didaktické hračky pro školky, školní družiny a tvořivé dílničky.

Design dřevěných hraček - na design a řešení návrhů dřevěných hraček je kladen velký důraz. Firma spolupracujeme s profesionálními designéry a výtvarníky. Design a výtvarné zpracování návrhů našich hraček jsou dílem spolupracovníků – Edity Plickové, Věry Tatarové, Slávky Štrbové, Hany Vyoralové a dalších. V neposlední řadě se na návrzích výrobků podílí také sami. Oceněním kvality designu a řemeslného provedení je uplatnění dřevěných výrobků na náročných zahraničních trzích v Anglii, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Itálii, Izraeli a Japonsku. Svoje výrobky firma dodává do prodejen Manufactura, kde se těší velkému zájmu zahraničních turistů. Makovští se také zúčastňují řemeslných jarmarků a trhů ve svém okolí.

Právě dřevěná hračka svým materiálem a technickým pojetím je pro dnešní děti jakousi připomínkou závislosti člověka na přírodě, modeluje vztah dítěte k historii a přírodě samé, proto v sortimentu mezi výrobky jsou hlavně zvířátka všeho druhu.

Bezpečné dřevěné hračky - dřevěné hračky splňují nejnáročnější evropské normy a všechny byly certifikovány ve zkušebních ústavech k tomu určených. Samozřejmostí je též vydání prohlášení o shodě s platnými normami a technickými požadavky na hračku. Firma používá certifikované a vodou ředitelné barvy, pevné uchycení malých dílků.

Nezanedbatelnou předností hraček je možnost snadné likvidace po ukončení její životností, tudíž nezatěžování životního prostředí dalšími zbytečnými odpady, i když samozřejmě firma doufá, že jejich výrobky budou užívány řadu let.

Dřevěné hračky se uplatní nejenom jako dárek, nejenom jako hračka ve školce, ale jsou vyhledávány i v zařízeních Montessori. Montessori pomáhá dětem zvládat praktický život, zkoumat, jak věci fungují, počítat, psát příběhy, porozumět řádu věcí kolem sebe.

Výrobou dřevěných hraček se zabývají i další rodinné firmy. Folklorní a dekorační předměty nabízí Zdeněk Bukáček (http://www.hrackybukacek.cz/), dřevěné pokladničky či odstrkávadla, lampičky, tahací hračky, atd. vyrábí Art Wooden Toys Zdeněk Šikl – Truhlářství (https://www.art-wt.com/new/cz/), tradiční dřevěné hračky dříve známé pod značkou TOFA čo Schowanek firma DETOA Albrechtice s.r.o. (http://www.detoa.cz/)

… Stále častěji si zákazníci pořizují dřevěnou hračku jako dekorativní doplněk interiéru. Jeho koupí navíc podporují české tradiční výrobce, české rodinné firmy, používání materiálu z českých lesů …. [5]

 

Přejeme vám – hezky si hrajte a nezlobte.

Karel Makovský – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Datum založení: 1990

Sídlo: 53901 Dědová 77

IČ 11027983

Počet zaměstnanců 6-9[6]

www https://makovsky.cz/

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz

 [1] HERCÍK, Emanuel. Československé lidové hračky. Praha: Orbis, 1951, s. 9-23.

[2] TITĚRA, Daniel a kol.. Hračky: Konstrukce a výroba. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1963, s. 208

[3] https://makovsky.cz/tradicni-drevene-hracky/

[4] VOBORNÍKOVÁ, Veronika. Dřevěná hračka – objekt. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. 2016. Vedoucí práce Medek David.

[5] https://www.art-wt.com/new/cz/

[6] Data byla ověřena v databázi ARES

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017