Aktuality

Porovnejte se s ostatními a bude-li třeba, využijte náš e-learning!

Transfer švédského know-how zaměřený na online vzdělávání manažerů malých a středních podniků a rodinných firem je výsledkem spolupráce AMSP ČR v mezinárodním projektu s dalšími subjekty v r. 2014. Následně byl spuštěn do provozu nový portál pro majitele firem, kteří si zde budou moci otestovat, zda řídí svoje firmy strategicky, porovnat skóre svého testu s tím, jak strategicky řídí malé a střední firmy v ČR, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku, a v prakticky zaměřených E-learningových lekcích se naučit, jak pro svoji firmu vytvořit a řídit ji prostřednictvím promyšlené strategie. Platforma je dostupná ve čtyřech jazycích (českém, slovenském, švédském a anglickém), aby byla dostupná pro manažery/vlastníky MSP v České republice, na Slovensku, ve Švédsku, a díky angličtině též ve Velké Británii a v dalších zemích EU a světa.

On-line bodovací/benchmarkingová a eLearningová platforma

On-line systém, který umožňuje uživatelům zhodnotit jejich přístup ke strategickému řízení, a porovnat ho s údaji o strategickém řízení v malých a středních podnicích získanými prostřednictvím kvantitativního výzkumu ve výše uvedených zemích. Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem).

eLearningový materiál (osnova a vzdělávací materiály)

Hlavním výsledkem projektu jsou zpracované eLearningové materiály, které provázejí uživatele procesem strategického managementu. Nejvhodnějším způsobem jejich užití je podstoupení skóringu, podle jehož vyhodnocení je následně uživatel nasměrován na konkrétní dílčí kapitoly celého komplexního kurzu, nicméně uživatel může rovněž využít celého obsahu kurzu (nikoliv pouze "doporučených" kapitol). Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem).

Více o projektu ZDE: http://www.amsp.cz/projekt-vzdelavani-ve-strategickem-rizeni-pro-manazery

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017