Aktuality

GreenVille staví zelené střechy po celé České republice

Od roku 2012 se snaží Jitka Dostálová dostat do více měst a vesnic svou vizi o zelených střechách. Podle Dostálové a jejího syna Pavla Dostála se nám zeleň ztrácí před očima a zelené střechy přináší řadu výhod. Díky programu Nová zelená úsporám je možné část nákladů na realizaci zelené střechy pokrýt z veřejného fondu.

Jsme rodinná firma, kterou baví dělat domy a města zelenější.


GreenVille je vize - zelená vesnice, zelené město. Místo pro život, které je zdravé a v harmonii s okolní přírodou.​Společnost GreenVille service s.r.o. vznikla jako pokračování dlouholetého působení Ing. Jitky Dostalové v oblasti zelených střech, střešních zahrad a zelených fasád v České republice a na Slovensku. Zelené střechy realizujeme po celé České republice.

Ing. Jitka Dostalová - Od roku 2006 v České republice zastupovala německou firmu Optigreen a díky rozsáhlé školící činnosti se stala průkopnicí odborných řešení zelených střech na českém a slovenském trhu. Své znalosti a zkušenosti z oboru se rozhodla od roku 2012 zúročit ve vlastní firmě a dala tak prostor větší flexibilitě a přizpůsobení se na specifické požadavky českého trhu. ​Podle hesla "Dejme prostor přírodě a ona nás odmění svou krásou" usiluje Jitka Dostalová o udržitelnost výstavby a co největší přínos pro uživatele. V roce 2013 Jitka Dostalová spoluzakládala odbornou sekci Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, jíž také předsedá. Sekce usiluje o popularizaci vegetačních střech v České republice, a vnáší do českého prostředí know-how a zkušenosti stejně zaměřených evropských sekcí.

Ing. Pavel Dostal - syn Jitky Dostalové, se do rodinného podnikání přidal už na jeho začátku v roce 2012. Stará se o strategii a rozvoj firmy, její marketingové aktivity, pomáhá řídit realizace zelených střech a udržuje webové stránky.  Pavel Dostal se také aktivně účastní činností odborné sekce Zelené střechy, kde spolupracuje na projektech a publikacích sekce, stará se o komunikaci s Evropskou federací svazů pro ozeleňování budov a příležitostně sekci reprezentuje na konferencích a veřejných setkáních.

Parketou firmy je zakládání a údržba zelených střech a střešních zahrad od jednoduchých až po ty složité.  Zelené střechy navrhuje a realizuje na různých stavbách v extenzivních i intenzivních variantách, ploché nebo šikmé, vždy podle přání zákazníka, z kvalitních materiálů a profesionálně. ​Pracuje po celé České republice. O kvalitě práce hovoří řada ocenění. – např.  2. místo v soutěži Zelená střecha roku 2017, kategorie Zelená střecha na RD (Hostěnice).

Proč zelené střechy?


Pořád stavíme. Zabíráme přírodní plochy, abychom na nich postavili dům, kanceláře nebo garáže. Zeleň se nám ztrácí přímo před očima. Zelené střechy vrací alespoň část toho, co jsme přírodě vzali a krom toho nám poskytují řadu dalších výhod oproti pevné krytině. Kdo by dnes stavěl bez zelené střechy? Skvělou novinkou je, že Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí zahrnulo zelené střechy do programu Nová zelená úsporám! Část nákladů na realizaci zelené střechy je tak možno krýt z veřejné dotace. Podpora se bude poskytovat na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech a za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě, i na intenzivní zelené střechy. Podmínkou pro přidělení dotace na zelenou střechu je také splnění kvalitativních požadavků uvedených na stránkách programu. Řešení GreenVille plně vyhovuje požadavkům pro poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám a firma ráda zelenou střechu zrealizuje tak, aby na ni mohl zákazník čerpat veřejnou podporu.

 

Jaké jsou výhody zelené střechy?

Prodloužení životnosti hydroizolace - zelená střecha jednak zabraňuje působení nebezpečného UV záření na hydroizolaci, ale také brání akumulaci velkého množství tepla ve střešní konstrukci. Tím výrazně prodlužuje její životnost. Vegetační souvrství zelené střechy poskytuje hydroizolaci ochranu před mechanickým poškozením vlivem člověka, větru nebo krupobití.

Tepelná stálost v domě - zelená střecha působí jako aktivní tepelná izolace domu, která akumuluje, zpracovává a uvolňuje tepelnou energii podle své aktuální potřeby. V praxi to znamená, že rostliny udržují ve vegetačním souvrství přibližně vyrovnané podmínky. Střecha je zpravidla nejexponovanější částí domu co do slunečního záření. Zelená střecha může účinně regulovat extrémní teplotní výkyvy v průběhu roku, a tím v domě udržet stálý tepelný komfort. Díky této vlastnosti je zelená střecha často využívaným prvkem u tzv. pasivních domů.  V kancelářských budovách lze díky zeleným střechám snížit nároky na klimatizaci (až o 75%).

Zadržení srážkové vody - při deštivém období dochází zvláště v hustě zastavěných částech měst k přetížení kanalizační sítě v důsledku enormního množství srážkové vody, která jí má odtéci. Může proto docházet k lokálnímu selhávání kanalizačního systému. Zelená střecha díky své retenční schopnosti dokáže pojmout velké množství srážkové vody a vydávat ji do kanalizační sítě postupně. Část vody se také přirozeně odpaří zpět do atmosféry, čímž zelená střecha napomáhá udržet přirozený koloběh vody tam, kde byl lidskou činností narušen.¨

Zahrada jako součást domu - rostoucí ceny pozemků tlačí na snižování rozlohy zahrady na úkor zastavěné plochy. Zahrada se však snadno může stát součástí domu ať už v podobě terasy, přístupné střechy nebo přechodu zahrady ve střechu. Zelená střecha může při dodržení konstrukčních požadavků sloužit jako plnohodnotná střešní zahrada. Výjimkou není ani pěstování kořenové zeleniny, založení parku nebo vodní plochy, pokud to nosnost střechy umožní.

[P1] Moderní architektonický prvek - Zelené střechy svými plochami kompenzují rozsáhlé plochy městské zástavby a skýtají mnoho možností pro komerční i soukromé využití. Zvláště ve velkých městech se stávají nutností, bez níž by místní úřady často danou stavbu omezily nebo vůbec nepovolily. Zelená střecha svým vzhledem oživuje okolní zástavbu a zvyšuje jak budově, tak i samotnému majiteli prestiž. Jedná se o unikátní spojení moderní architektury a principů udržitelného rozvoje.

GreenVille service s.r.o.

Sídlo firmy: 62000 Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 58/20

Datum vzniku: 3.5.2012[1]

 

​Ing. Jitka Dostalová, ​jednatelka, ​Tel.: +420 606 658 099, E-mail: greenville@greenville.cz

Ing. Pavel Dostal, ​partner (marketing, rozvoj), Tel.: +420 607 181 188,

E-mail: pavel@greenville.cz

 

http://www.greenville.cz

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz

 [1] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES 21.4.2018

 


[P1]Na tento obrázek má autorská práva Optigreen CZ, použití bez citace zdroje bych neriskoval.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017