Aktuality

Díky zakázkám v Německu je geodetická firma Hrdlička špičkou v Česku

Martin Hrdlička je spolu se svým otcem Miroslavem Hrdličkou zakladatel a majitel rodinné geodetické firmy, která nese jejich příjmení v názvu. Díky zakázkám v Německu firma přeskočila technologicky řadu tuzemských zprivatizovaných geodézií a v současnosti je jedním z největších poskytovatelů služeb v oblasti geodézie a geodat v Česku.

 

Miroslav Hrdlička

Martin Hrdlička

 

Nápad mít rodinnou firmu „přepadl“ Martina Hrdličku už když mu bylo 15 let. Tak trochu to napovídá, jak velký je vizionář, jak dokáže věřit snům a uskutečňovat je. Je i dost tvrdohlavý a není z těch, kteří se při prvních nezdarech hroutí a opouští své plány.  „Neustále na něco tlačím, jsem hrozně netrpělivý, chci stále víc a víc“, přiznává Hrdlička, který se neumí smířit s průměrem, leností a nezájmem. [1] Geodetickou firmu založil Ing. Martin Hrdlička se svým otcem Miroslavem počátkem 90. let a nedlouho potom začali s úspěchem nabízet svou kvalifikovanou práci v Německu. Díky úspěchu v zahraničí se jim podařilo vydělaný kapitál investovat do kvalitního technického vybavení v ČR a to je jeden z hlavních důvodů, proč skupina Hrdlička Group za uplynulých 27 let vyrostla z malé geodetické kanceláře v moderní mezinárodní společnost s pobočkami v ČR i v zahraničí.

Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Technická dokumentace inženýrských sítí

 

Historické milníky:

 • 1990 - Období po sametové revoluci přineslo nejen pád komunismu, ale také značný rozvoj podnikání. Příležitosti začít svobodně pracovat využili Miroslav a Martin Hrdličkovi. První zakázku získali na zaměření a zdokumentování kanalizace v obci Mainleus.
 • 1991 - Díky profesionálnímu přístupu, letitým zkušenostem a dobře odvedené práci se počet zakázek postupně zvyšoval. Reakcí na to bylo založení společnosti s ručením omezeným, nábor prvních zaměstnanců a investice do moderního vybavení.
 • 1992 - S cílem být blíže svým zákazníkům v Německu vznikla v Chebu první pobočka společnosti. Další později přibyla v Teplicích.
 • 1994 - Firma HRDLIČKA se výrazně rozrostla. Majitelé rozhodli investovat do vlastního areálu v Praze-Stodůlkách.
 • 1995 - Společnost se rozrůstá o pobočku v Písku. Následně byla založena pobočka Rakovník.
 • 1997 - Během tohoto roku rozšiřuje působnost v jižních Čechách, ve městech Příbram a České Budějovic.e
 • 1999 - Sídlo vedení v Praze se rozrostlo o druhou budovu. Po Čechách má firma zastoupení i na Moravě v Brně.
 • 2000 - Založení pobočky ve Strakonicích.
 • 2001 - Na počátku nového tisíciletí začíná společnost HRDLIČKA rozšiřovat svoje aktivity a vedle geodetické činnosti začíná působit v oblasti vývoje softwaru. Vzniká mapový server MAWIS. Technologie slouží městům a obcím, správcům sítí a odborné veřejnosti pro snadné nahlížení do mapových podkladů pomocí internetu.
 • 2004 - HRDLIČKA spol. s r. o. expanduje na slovenský trh a zakládá dceřinou společnost HRDLIČKA SLOVAKIA.
 • 2005 - Založení pobočky v České Lípě.
 • 2009 - Do provozu je uvedena internetová aplikace UtilityReport, která umožňuje připravit pomocí webového formuláře elektronické žádosti o vyjádření k existenci sítí a oslovit příslušné správce. Mezi prvními městy, která aplikaci nabídla svým občanům, byly Beroun, Písek a Praha 13.
 • 2010 - Martin Hrdlička zvítězil v anketě Podnikatel roku Prahy a středních Čech.

 

 

Kterým subjektům firma nabízí své rozsáhlé služby a řešení mezi která patří  práce v katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, technická dokumentace IS, pozemkové úpravy, vyhledávání inženýrských sítí, digitální technické mapy, moderní pasporty (Qpas), projektování elektrických sítí, práce ve 3D a letecké snímkování, webové aplikace, historické ortofotomapy? Stavebním firmám a investorům, správcům inženýrských sítí, veřejnosti, státní správě a samosprávě.

 

Podporuje firma Hrdlička i neziskové nebo dobročinné projekty?

Když se rozhodneme se společníky do podobného projektu vstoupit, tak máme několik kritérií. Jedno z nich je, že podpora musí být spojená s činností naší firmy nebo že projekt podpoří rozvoj našich lidí. Čas od času dáváme příspěvky na zajímavé expedice, např. do Himálají, dále na sportovní aktivity mládeže, ale opět je to podmíněno polohou v regionech, kde máme pobočky. Co se týče dobročinných akcí, v minulosti jsme podpořili Domov Svaté Rodiny, postižené děti, křesťanskou školu na Kladně a také jiné projekty spojené s katolickou církví. Jak je známo, jsem katolík a jsem přesvědčen, že katolická církev dokáže dobročinné projekty dělat dobře. Nyní zvažujeme užší spolupráci s charitou v Berouně, kde jedním z projektů je návrat bezdomovců z ulic zpět do běžného života. Vždy je pro nás důležité, když jsou vynaložené prostředky sledovatelné, abychom se přesvědčili, že naše pomoc si našla svůj cíl. S několika přáteli podporujeme kostel Sv. Ludmily Tetíně, význačné poutní místo v kontextu Českých dějin.[2] Interní dobročinný projekt „Sbírka pro Dobrého anděla“ byl 10.11.2017završen odesláním vybraných peněz na bankovní účet nadace. Vedení firmy je rádo, že společně se zaměstnanci mohlo podpořit tak přínosnou a transparentní společnost, jakou nadace DOBRÝ ANDĚL bezesporu je. Děkuje všem, kteří přispěli i pomohli s organizací projektu. Nadaci přeje, aby se rodina dobrých andělů stále rozrůstala.

Od podzimu 2014 je Martin Hrdlička navíc starostou Tetína a chystá projekt, za který by se nemuselo stydět ani ministerstvo kultury. „V Česku není zvykem plánovat dále, než za horizont jednoho volebního období. To je ale samozřejmě chyba. Já jsem z rodinné firmy zvyklý plánovat velké věci dlouhodobě. A výročí 1100 let od smrti Svaté Ludmily velká věc rozhodně je. Přesahuje obec, přesahuje region, my bychom ale chtěli, aby oslavy právě na Tetíně vyvrcholily. Tak jsme se aktivně a v dostatečném předstihu tohoto úkolu chopili……“[3] Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením  bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021.

Problémem řady úspěšných rodinných podniků je, že se nenajde pokračovatel. Má společnost Hrdlička dědice? Firma vznikla jako rodinná a já bych to tak rád udržel i do budoucna. Doufejme, že se to i ve třetí generaci podaří. Firmy, které dnes tvoří Hrdlička Group, dohromady zaměstnávají okolo dvou stovek lidí a to je samozřejmě velká zodpovědnost. Doufám ale, že se některé z mých pěti dětí ujme žezla a tradice bude pokračovat. Já ale zatím, doufám, nepatřím do starého železa. Nepomýšlím proto  na brzký odchod. Dalo by se říct, že pracuji na předání, ale v dohledné době k němu, dá-li mi Pán Bůh zdraví, nedojde.[4]

 

 

 

Předsedou představenstva Asociace podnikatelů v geomatice (APG) se v pondělí 12. února 2018 stal Ing. Martin Hrdlička, majitel společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. Mezi hlavní cíle APG patří kultivace podnikatelského prostředí v geomatice, podílení se se na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, ovlivňujících činnosti a podnikání v tomto oboru. APG dohlíží na etiku hospodářské soutěže a na kvalitu prací, prosazuje zásady Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategie). APG klade velký důraz na nezbytnou prezentaci oboru geodézie, kartografie, geografických informačních systémů a fotogrammetrie. Usiluje o vytvoření systému celoživotního vzdělávání a spolupráce osob podnikajících v geomatice, stejně tak navazuje spolupráci s vysokými školami a vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky.

 

Hrdlička, spol. s r.o.

sídlo:   26601 Tetín, nám. 9. května 45

datum vzniku: 9.9.1991[5]

 

Recepce:  e-mail: hrdlicka@hrdlicka.cz, tel.: +420 235 521 822-5, https://hrdlicka.cz

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz[1] Honsová, Marcela. Nechtěli jsme být garážovou firmou. Příběh úspěchu zakladatele geodetické firmy Hrdlička. 19.3.2016. Dostupné z http://byznys.ihned.cz/c1-65214650-nechteli-jsme-byt-garazovou-firmou-pribeh-uspechu-zakladatele-geodeticke-firmy-hrdlicka?

[2] Georevue. Internetový zpravodaj. Jaro 2011. Rozhovor s Martinem Hrdličkou nejen

o soutěži Podnikatel roku. Str.8. Dostupné z http://hrdlicka.cz/wp-content/uploads/2016/02/26_cz_web.pdf

[3] PROŠEK, Jiřří. KURÝR, regionální zpravodaj. 5.9.2015. Dostupné též z https://hrdlicka.cz/georevue/doufam-ze-nektere-z-mych-deti-bude-pokracovat/

[4] PROŠEK, Jiří. Doufám, že některé z mých dětí bude pokračovat. 5.9.2015. Berounský regionální zpravodaj Kurýr. Dostupné z http://hrdlicka.cz/georevue/doufam-ze-nektere-z-mych-deti-bude-pokracovat/

[5] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES 21.4.2018

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017