Aktuality

Na činnosti AZS 98 spolupracuje celá širší rodina

Dědeček, babička, dcera, vnuk, snacha, švagr a ještě několik dalších rodinných příslušníků Otýsových se podílí na provozu firmy AZS 98. Společnost se v počátcích zabývala autodopravou, opravami, zemními a stavebními pracemi. Později do portfolia přibyla recyklace stavebních a demoličních odpadů, rekultivace a v roce 2012 zahájila provoz vlastní betonárna v Plzni. Za dvacet let se firma rozrostla z 20 zaměstnanců na dnešní stovku.

Na činnosti AZS 98 spolupracuje celá širší rodina

Dědeček, babička, dcera, vnuk, snacha, švagr a ještě několik dalších rodinných příslušníků Otýsových se podílí na provozu firmy AZS 98. Společnost se v počátcích zabývala autodopravou, opravami, zemními a stavebními pracemi. Později do portfolia přibyla recyklace stavebních a demoličních odpadů, rekultivace a v roce 2012 zahájila provoz vlastní betonárna v Plzni. Za dvacet let se firma rozrostla z 20 zaměstnanců na dnešní stovku.

Společnost AZS 98, s.r.o. byla založena v roce 1998. Vznikla zapsáním společníků jedné rodiny (otec, matka, dcera, syn). Nová firma spojila podnikání otce (stavební práce) a podnikání syna (zemní práce), charakteristiku rodinné firmy si udržuje dodnes. Původní název Autodoprava, opravy, zemní a stavební práce v sobě obsahoval veškeré činnosti, kterými se společnost v počátcích zabývala. V roce 2004 do portfolia služeb přidala recyklaci stavebních a demoličních odpadů,  v letech 2009 a 2010 hornickou činnost a rekultivace. V roce 2012 zahájila provoz vlastní betonárna v Plzni na Valše.[1]

Činnost společnosti AZS 98 se za dobu 20ti let rozšířila z Plzně na Plzeňský kraj, dále Karlovarský, Ústecký a Středočeský – tady všude provozuje stacionární recyklační centra, jak s oblibou říkají -  „bezedné skládky“. Z původních 20 kmenových zaměstnanců při založení společnosti se základna kmenových zaměstnanců rozšířila na současných 100, největší nárůst byl v letech 2004 až 2008. Výhledově je v plánu  tento počet ještě zvýšit.

 

Na činnosti rodinné firmy se podílí několik rodinných příslušníků:

Otýs Jaroslav (děda a táta) = zakladatel, jednatel, vedoucí střediska betonárka,
Otýsová Hana (babi a máma) = zakladatelka, jednatelka, hlavní účetní
Kaldová Petra (dcera)= zakladatelka, jednatelka, ředitel společnosti,
Otýs Jan (vnuk) = vedoucí střediska stavební,
Otýsová Miroslava (snacha) = obsluha váhy RC Valcha,
Kaldová Anna (vnučka) = účetní,
Smrčka Kevin (vnuk) = obsluha drtící linky,
Smrčková Ilona (snacha) = kontrolor kamerových záznamů,
Šilhavý Jaroslav (švagr zakladatele) = denní vrátný.

 

Nejtěžší chvíle firma zažila, když v roce 2008 zemřel syn, Jan Otýs, zakladatel, jednatel a tehdejší ředitel společnosti - obrovský vizionář a ikona firmy. Nejen že se potýkali s dopadem krize na stavebnictví, ale vzhledem k této tragické události zůstali uzavření v jakémsi vákuu - banka, zákazníci, dodavatelé - všichni vyčkávali, jak se s událostí firma vypořádá. Firma bolestnou událost ustála, dala trhu najevo svoji bojovnost a víru sama v sebe = pokračuje dál..., a to je její největší vítězství!


Největší úspěch, kterého si nejvíce firma váží,  je 1. místo v soutěži MPO "Přeměna odpadů na zdroje", kterou firma v roce 2018 vyhrála za využívání recyklovaného materiálu zpět ve stavbách. Cenu od Ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera převzala ve Valdštejnském paláci 15. června ředitelka Petra Kaldová, která se z pozice hodnotící na chvíli postavila do role oceněné.

Přeměna odpadů na zdroje je soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů. Firma AZS 98, s.r.o.  soutěžila v kategorii Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví. Projekt nesl název Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo. Ukazuje efektivní využití recyklátu při zlepšování únosnosti podloží pro výstavbu haly. Během výkopových prací pro základové konstrukce se narazilo na tekuté jíly s nulovou únosností. Bylo nutné zlepšit únosnost na původní projektovanou hodnotu, což se podařilo. Jako plnohodnotná náhrada přírodního kameniva byl využit v jednom případě asfaltový recyklát, v druhém případě betonový recyklát. Asfaltové recyklované kamenivo bylo použito pro sanaci jílovitého podloží do nosných vrstev konstrukce pod železobetonovou plochu. Výsledná únosnost nové konstrukční vrstvy je nyní 90 MPa, což je důkazem, že recyklované asfaltové kamenivo je plnohodnotnou náhradou za přírodní kamenivo a lze jej použít i do náročných podmínek. Betonové recyklované kamenivo bylo použito jako 100% náhrada za přírodní kamenivo do nosné vrstvy pod konstrukci haly a jako materiál pro sanaci neúnosného podloží. Vzhledem k charakteru použitého výrobku je možné daný výrobek po ukončení životnosti stavby zpracovat a znovu použít.

 


Jaké je doporučení ve vztahu k výchově budoucích nástupníků? Rozhodně vést děti k lásce, morálce, etice a pokoře nejen mezi blízkými, ale lidmi obecně a také lásce k firmě, tak, aby měly dostatečný prostor se samy rozhodnout, zda chtějí ve firmě pracovat a na jakém postu.

Výhled do budoucnosti? …“Ráda bych dotáhla naši firmu na "jedničku" v recyklacích stavebních a demoličních odpadů v ČR, co se týká stacionárních recyklačních center - tzn. docílit v místech, kde provozujeme recyklační centra, 100 % příjmu recyklovatelných odpadů na RC a zužitkování 100 % vyrobených recyklátů zpět do staveb…“[2]

A co společenská odpovědnost? Polovinu činností, kterými se zabývá společnost AZS 98, jsou aktivity společenské odpovědností - nejen že recykluje demoliční odpady, zároveň se věnuje výzkumu toho, jak uplatnit v širší míře využití recyklátů ve stavební praxi - to není jen práce, je to i firemní  poslání…. Při demolicích, rekonstrukcích, opravě, údržbě, nebo při samotné realizaci stavby vznikají tzv. stavební a demoliční odpady (SDO). Tyto společnost zpracovává pomocí recyklačních linek buď přímo v místě demolice, nebo na 12 stacionárních recyklačních centrech ve čtyřech krajích. Recyklace SDO probíhá pomocí drtiče, ze kterého je pásovým dopravníkem materiál dále dopravován do násypky třídiče, kde přetříděním vznikají jednotlivé frakce materiálu, který při správném použití nahradí přírodní kamenivo např. jako zásypový materiál pro inženýrské sítě či jako stabilizace podkladů a nestmelených vrstev vozovek. Ekologické výhody využití recyklátů jsou následující:

  • opětovné využití recyklátů ze stavebních odpadů snižuje zátěž skládek,
  • využitím recyklátů se šetří přírodní surovinové zdroje,
  • využitím recyklátů se snižují těžební činnosti a tím negativní dopady na krajinu při těžbě přírodních surovin.[3]

 

 

 

AZS 98, s.r.o.

Sídlo firmy: 32600 Plzeň - Východní Předměstí, Koterovská 2208/158

Datum vzniku firmy: 2.12.1998[4]

 

Kontakty, sekretariát: Tel.: 377 924 517, Email: sekretariat@azs98.cz

www.azs98.cz [5]

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] https://www.azs98.cz/o-nas

[2] KALDOVÁ, Petra, jednatelka a ředitelka společnosti

[3] https://www.azs98.cz/sluzby/recyklace

[4] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  9.9.2018

[5] https://www.azs98.cz/kontakty

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017