Aktuality

Skupina B4B se rozrostla po celé střední Evropě

Společnost B4B Inkasso založila rodina Rozbrojů v roce 2003. Od samého začátku se firma, která poskytuje poradenské a finančně-inkasní služby, zapojila do rodící se mezinárodní inkasní skupiny B4B Group. Skupina se začala rozšiřovat do Slovenska, Polska i Slovinska. V Česku také rostla, a tak si musela zbudovat nové centrum. V Havířově bylo otevřené před pěti lety a nabízí moderní prostory pro call centrum i další specializovaná pracoviště.

Společnost B4B Inkasso založila rodina Rozbrojů v roce 2003. Od samého začátku se firma, která poskytuje poradenské a finančně-inkasní služby, zapojila do rodící se mezinárodní inkasní skupiny B4B Group. Skupina se začala rozšiřovat do Slovenska, Polska i Slovinska. V Česku také rostla, a tak si musela zbudovat nové centrum. V Havířově bylo otevřené před pěti lety a nabízí moderní prostory pro call centrum i další specializovaná pracoviště.

 

B4B INKASSO

VRACÍME PENĚZŮM PŮVODNÍ TVAR

 

FIRMA NOMINOVÁNA DO SOUTĚŽE

Equa bank Rodinná firma roku 2018

 

 

 

Statutární orgán                Ing. Vladislav Bubík – jednatel společnosti

Ing. Miroslav Rozbroj – jednatel společnosti

 

 

Co je pro nás rodinné podnikání

Jedním ze zakladatelů B4B je Ing. Miroslav Rozbroj, který je jednatelem a spolumajitelem firmy. Jeho syn Ing. Jan Rozbroj pracuje jako obchodní ředitel, manželka Bronislava Rozbrojová jako vedoucí oddělení inkasa a zeť Ing. Petr Skulina je provozním ředitelem a správcem IT. Ve firmě máme také i jiné profesionální pracovníky, kteří patří do širšího okruhu rodiny i přátel. Protože známe jejich povahy, charakter a zkušenosti tak dokážeme dokonale využít jejich pracovní potenciál. Naše přidaná hodnota je jednoznačně v nich. Pro bezproblémový chod společnosti je velmi důležitý výběr zaměstnanců a jejich loajalita…

Vždy jsme říkali, že jsme rodinná firma. Není to jen z toho důvodu, že zde pracují členové a přátelé našich rodin, stejné vztahy se snažíme udržovat i mimo pracoviště a to nejen se svými zaměstnanci, ale i s našimi obchodními partnery. Zde všude se snažíme působit jako by to byla naše velká rodina. Přestože pracujeme převážně jako call centrum, daří se nám udržet dlouholetou zaměstnanost. Důkazem toho je velice nízká míra fluktuace zaměstnanců, kterou jsme spočítali na 9 let.

Nespornou výhodou naší rodinné firmy jsou dlouholeté odborné zkušenosti vyplývající z životní praxe, kterou zajištuje střední a starší generace naší rodiny. Mladší generace ukázala pozitivní a vývojový přístup nejen k technologiím, ale v komunikaci a prezentaci společnosti. Původní zakladatelé zůstávají jako jednatelé a aktivně se podílí na vedení a dozoru firmy.

Co by spolumajitel neměnil

„Chyb v podnikání se dá udělat hodně, naštěstí pro naší společnost jich nebylo tolik a nebyly to chyby likvidační. V každém případě se snažíme z nich poučit. Co bych neměnil? Jsem rád, že jsme vždy tahali se spolumajitelem (Miroslavem Rozbrojem) za jeden provaz a za úspěchem naší společnosti stojí věrnost, soudržnost, dobré vztahy se zaměstnanci, seriózní přístup ke klientům s nabídkou špičkových služeb v naší branži. Nyní pomalu probíhá předávání funkcí mladší generaci (Ing. Skulinovi a Ing. Janu Rozbrojovi). Jsem rád, že jsou to rodinní příslušníci mého kolegy, ke kterým mám důvěru a věřím, že v naší firmě ještě něco dokážou… „

Ing. Vladislav Bubík

Poslání společnosti

 

Naše rodinná firma B4B INKASSO s.r.o. je poskytování nejlepších poradenských a finančně-inkasních služeb na trhu, s využitím kvalifikovaných lidských zdrojů, špičkového know-how a moderních technologií.

Na prvním místě je pro firmu zachování dobrého jména klienta. Uvědomuje si, že dlužník je také zákazník - to že dnes dlužník dluží, neznamená, že za nějaký čas se nestane VIP klientem. Postupy vymáhání pohledávek přizpůsobuje konkrétní situaci, aby dosáhli vysoké úspěšnosti a zároveň neohrozili renomé našeho klienta.

Posláním naší firmy je pomáhat věřitelům zajistit zdravý finanční tok a pomáhat jim řešit pohledávky tzn. vymoct pohledávku v co nejkratším čase, za co nejnižší náklady. A naopak pomáhat dlužníkům řešit jejich obtížnou situaci tzn. pomáhat řešit jejich dluhy tak, aby se pohledávka nenavyšovala a nevznikali další.

„Naše mnoholeté úspěšné výsledky a spokojeni partneři nám ukazují, že jdeme správným směrem“

Historie společnosti

1993      Současní majitelé zahájili činnost v oboru mimosoudního inkasa pohledávek založením jedné z prvních inkasních společností v ČR CBS-CZECH BUSINESS SERVIS spol. s r. o.

2003      Vznik společnosti B4B INKASSO s.r.o. Firmu založili majitelé a jednatelé Ing. Vladislav Bubík a Ing. Miroslav Rozbroj, 10% podíl vlastní rakouská společnost B4B Forderungsmanagement und Inkassogesellschaft GmbH

2003      Vznik Asociace inkasních agentur, B4B INKASSO s.r.o. je spoluzakládajícím členem

2007      Zavedení norem ČSN EN ISO 9001

2011      Zisk titulu Štika českého byznysu Moravskoslezského kraje

2013      Stěhování do nově vybudovaného, moderního,

administrativního centra v Havířově

2018 Udělení licence ČNB na samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Společnost byla založena v lednu roku 2003. Nikoliv však jako mladá a nezkušená inkasní společnost, ale jako nová forma poskytování inkasních služeb s většinovým českým kapitálem, využívající dlouholetých zkušeností celého týmu pracovníků získaných prací pro mezinárodní firmy. Od samého počátku se společnost zapojila do rodící se mezinárodní inkasní skupiny B4B GROUP, jejímž nejstarším členem je rakouská inkasní společnost B4B Forderungmanagement und Inkassogesellschaft mbH. Záhy po založení společnosti v České republice vznikla za účasti již zmiňovaných dvou společností další sesterská společnost na Slovensku - B4B INKASO s.r.o. se sídlem v Banské Bystrici. V roce 2004 byla v rámci skupiny založena v Polsku společnost InkassoPlus Sp. z o.o. se sídlem v Katowicích a v roce 2014 pak přibyla i společnost ve Slovinsku.

Naše služby

 

Jsme poskytovatelem komplexního řešení v oblasti vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku v České republice, na Slovensku, v Polsku a dalších zemích.

Postupujeme korektně, systematicky, s patřičným důrazem a přitom je pro nás prioritou zachování dobrého jména našeho klienta.

Naše činnost se soustředí výhradně na inkaso pohledávek, proto jsme se stali odborníky v dané problematice.

Soft inkaso – jde o systém, kdy pohledávky podle dohodnutého modelu přebíráme do správy ihned po splatnosti (nebo před splatností) a informujeme Vašeho klienta jménem Vaší společnosti o splatnosti, úhradě dluhu apod.

Mimosoudní inkaso – s dlužníkem komunikují odborně vyškolení operátoři našeho call centra. Naší vyjednávací silou pohledávku vymůžeme mimosoudně. Zajistíme tak zdravý tok Vašich financí. Inkasní proces je nastaven dle požadavku klienta.

Soudní inkaso – zabezpečíme nastavení efektivního a především finančně výhodného postupu, který nezatěžuje Vaši administrativu. Minimalizujeme Vaše náklady soudního řízení. Připravíme veškeré podklady, zpracujeme elektronický platební rozkaz. Současně s dlužníkem vyjednáváme.

Exekuční inkaso – ve spolupráci s exekutorskými úřady postupujeme nejefektivnější cestou. Fixní náklady jsme snížili na minimum. Zajistíme výkon rozhodnutí. Úspěšnost exekuce závisí na aktivní spolupráci s exekutorem a informacích, které máme k dispozici při našem řízení.

 

 

„Práce společnosti není omezena hranicemi. Díky síti spolupracovníků je firma připravena provést inkaso pohledávek kdekoliv na světě. Klient při tom při řešení případů komunikuje česky“

Zázemí

Společnost sídlí v nově vybudovaném administrativním komplexu v Havířově, plánovaném na míru potřebám moderní inkasní agentury a splňujícím vysoké nároky na bezpečnost a efektivitu provozu.

Trvalý růst společnosti a zvyšující se počet zaměstnanců přispěl k tomu, že v roce 2012 získala ocenění Štika českého byznysu v Moravskoslezském kraji. Rozvoj a rozšiřování společnosti, si vyžádalo výstavbu nového centra. To bylo otevřeno v roce 2013 v Havířově a nabízí moderní prostory pro call centrum i další specializovaná pracoviště.

Identifikační údaje

2

 

Obchodní jméno                B4B INKASSO s.r.o.

Sídlo společnosti                736 01 Havířov – Podlesí, Kollárova 1653/2b

IČ, DIČ                                26794845, CZ26794845

Web    www.b4b-inkasso.com

B4B INKASSO s.r.o.

VRACÍME PENĚZŮM PŮVODNÍ TVAR

 

Chcete si otestovat finanční zdraví své firmy? Bližší info na https://www.b4b-inkasso.com/financni-zdravi-firmy-online.html

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017