Aktuality

Kvůli klavíru PETROF si světový hudebník nechal upravit svůj dům

Společnost PETROF je nyní největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil svůj první klavír pod touto značkou, firma vyrobila přes 600 tisíc nástrojů. Ty mají doma například Paul McCartney z Beatles nebo australský pianista David Helfgott, který si kvůli křídlu této značky nechal zbořit zeď svého domu.

 

PETROF je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Obchoduje na 5 kontinentech a vyváží do více než 65 zemí celého světa. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil svůj první klavír, pod značkou PETROF vyrobili zhruba 630 000 nástrojů a řadu dalších v rámci PETROF Brand Family. Piana jsou mezi hudebníky oblíbená především pro neobyčejně měkký, něžný, kulatý a romantický tón. Za desetiletí jejich výroby se mnohé změnilo, precizní ruční práce, pečlivý výběr materiálů a nezaměnitelný romantický zvuk však zůstává. Nástroje značky PETROF si zamilovalo nespočet slavných interpretů a významných osobností.[1] Má jej doma i Paul McCartney z Beatles nebo Herbie Hancock. Australský pianista David Helfgott si kvůli křídlu této značky nechal zbořit zeď svého domu….

 

Je mi ctí, že mohu pokračovat v tradici výroby skvělých pianin a klavírů, kterou započal můj prapradědeček [TP1] již před více než 150 lety. V PETROFu se velmi snažíme, aby naše nástroje přinášely pianistům nejen [TP2] radost a potěšení, ale nadále svým romantickým, kultivovaným zvukem rozechvívaly srdce milovníků hudby po celém světě. Zuzana Ceralová Petrofová¨

Šest rodinných příslušníků navazuje na rodinnou tradici. Jsou jimi:

  • Zuzana Ceralová Petrofová  - V. generace, prapravnučka zakladatele firmy Antonína Petrofa – prezidentka PETROF, spol. s.r.o.,
  • Ivana Petrofová  - V. generace, prapravnučka zakladatele firmy Antonína Petrofa – ředitelka Muzea PETROF, sales manager,
  • Jan Petrof - IV. generace, pravnuk zakladatele, otec jednatelky – reprezentant firmy, konzultant,
  • Dagmar Petrofová - maminka jednatelky – reprezentantka firmy, prodejce tuzemského obchodu,
  • Anna Prousková - VI. generace, dcera jednatelky – sales manager, projektový manager,
  • Adam Prousek - zeť jednatelky – ředitel marketingu a inovací,
  • + další rodinní příslušníci jako spoluvlastníci, případně externí spolupracovníci.

Historie firmy je spojena se jménem zakladatele – Antonína Petrofa. Vyučil se truhlářem v dílně svého otce Jana Petrofa. Roku 1857 se odjel učit stavitelem klavírů do Vídně k firmám Heitzman, Ehrbar a Schweighofer. Značka PETROF[PA3] tedy přišla na svět za dob Rakouska-Uherska poté, co se Antonín Petrof vrátil od svého strýce z návštěvy ve Vídni. Nadchnul se prací v jeho malé továrně na piana a chtěl mít továrnu vlastní. Roku 1864 se vrátil do Hradce Králové a postavil svůj první koncertní klavír, o rok později přeměnil otcovu truhlářskou dílnu na dílnu klavírnickou. O deset let později (1874) proběhlo stěhování do nové továrny a byla zahájena výroba harmonií. Antonín se postupně  vypracoval a zařadil mezi nejvýznamnější výrobce klavírů a pian v Evropě.  Dnes bychom řekli, že započal expanzi na nové trhy – otevřel pobočný závod v Temešváru,  vývoz nástrojů do ciziny, servis a sklad ve Vídni…  Mezi zákazníky firmy PETROF[PA4] patřil také císařský dvůr - v roce 1899 Antonín Petrof[PA5] obdržel privilegium c. a k. dvorního dodavatele a byl mu propůjčen titul tajného dvorního rady. Také oba jeho synové později získali titul.

Roku 1908 byla firma transformována na veřejnou obchodní společnost, kde se Petrofova manželka Marie stala prokuristkou, a synové Jan, Antonín a Vladimír (II. generace) dostali podíl na firmě. Zakladatel rodinné tradice zavedl ve své továrně jako jeden z prvních českých podnikatelů elektrické osvětlení. Když v roce 1915 oba rodiče Antonín a Marie Petrofovi zemřeli, převzal vedení podniku nejmladší syn Vladimír Petrof. Oba starší bratři byli v době I. světové války na frontě. Rok 1928 se nesl ve znamení nástupu III. generace, PETROF společně s firmou STEINWAY otevírá pobočku v Londýně.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl podnik PETROF znárodněn.

Novodobá historie. Nová kapitola firmy a návrat rodiny Petrofových do podnikání začala privatizací v devadesátých letech, kdy rodina získala 4 % firmy zpět od státu, zbylých 96 % si musela odkoupit. V roce 2001 se akciová společnost Továrna na piana Hradec Králové  procesem fúze spojila se společností s ručením omezením PETROF, spol. s r.o. Jejím prezidentem se stal dosavadní předseda představenstva akciové společnosti a bývalý obchodní náměstek státního podniku Ing. Jan Petrof. Tím byl po 53 letech završen proces návratu rodu Petrofů, kteří byli zbaveni svých práv po převratu roku 1948. V roce 2004 (140 let od založení firmy) dolehlo na PETROF silné oslabení amerického dolaru, celkový vzestup poptávky po elektronických hudebních nástrojích na úkor nástrojů akustických a současně nebývalý růst nákupu levné produkce z Číny. Po privatizaci byla rodina těžce předlužena. Musela splatit asi 250 milionů korun. [PA6] Petrofová odmítla podepsat bankám dokument, kterým by okamžitě při nesplnění tvrdých podmínek mohla rodina ze dne na den o továrnu přijít. Místo toho začala šetřit a dělat nepopulární opatření. Z tisícovky zaměstnanců zůstalo dvě stě, [TP7] vyměnila vedení, firma se začala víc orientovat na východ. Restrukturalizace firmy se odrazila jednak v odprodeji některých nepotřebných nemovitostí včetně domu v historickém centru Hradce Králové, v odprodeji pobočných závodů….. „Přišla jsem z německé firmy, která šlapala, do prostředí reálného socialismu. Bez nadsázky, to byl PETROF[PA8] počátku třetího tisíciletí. Socialistický moloch,“ uvedla v roce 2013 v rozhovoru pro magazín Forbes.

Firma přežila a dnes opět vydělává.  Jedním z důležitých cílů společnosti je nabídnout zákazníkům širokou škálu možností tak, aby si každý vybral svůj nástroj. Firma vlastní kromě značek PETROF a ANT. PETROF ještě další, z nichž každá reprezentuje svoji filosofii. Spojovacím elementem mezi nimi je bohatá historie a nadčasovost konstrukce, kterou vymýšlejí a zpracovávají odborníci z centra vývoje a technologie v Hradci Králové. Koncept PETROF Brand Family kromě již výše zmíněných, zahrnuje další značky, např. [2][PA9]

 

[TP10] „Vyvarovala bych se obchodní závislosti na jednom partnerovi. Neměnila bych poctivý přístup k podnikání, uctívání hodnot, fair play. Budoucnost?[TP11] Posilovat nové projekty PETROF Art Family (PAF je volné sdružení profesionálních pianistů a významných světových umělců, kteří sympatizují se společností PETROF). Cílem sdružení je propojit nadané umělce napříč hudebními žánry a zprostředkovat úžasné hudební zážitky posluchačům po celém světě. Soustředit se na světové trhy, kde je ochota hrát a platit, věnovat se propagaci nové prémiové značky Ant. PETROF, dostat tyto klavíry na světová podia. Ráda bych firmu časem předala další - VI. generaci. To je také důvod, proč ke strategickým věcem beru svoji dceru a důležitá rozhodnutí řeším s ní. Připravuji ji na převzetí osobním příkladem, každodenní prací. Ona sama již dnes řídí mnoho projektů samostatně, umí se rozhodnout a brát na sebe zodpovědnost. To je pro mě velmi důležité…"[3]

PETROF, spol. s r.o.

Sídlo firmy: 50006 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Brně 1955

Datum vzniku: 26.10.1994[4]

 

e-mail: petrof@petrof.com

Tel.: +420 495 712 102

www.petrof.cz[5]

 

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] https://www.petrof.cz/o-petrofu

[2] https://www.petrof.cz/brand-family

[3] Zuzana Ceralová Petrofová, text vznikl v rámci nominace firmy do soutěže Rodinná firma roku 2018.

[4] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  16.9.2018

[5] https://www.petrof.cz/vyrobce


[TP1]prapradědeček

[TP2]….nejen radost a potěšení, ale nadále …

[PA3]Značka nebo firma je tradičně označována verzálkami – PETROF. To je dobré i v orientaci v textu (rodinní příslušníci jsou psáni pouze s počátečním velkým písmenem P).

[PA4]Značka nebo firma je tradičně označována verzálkami – PETROF. To je dobré i v orientaci v textu (rodinní příslušníci jsou psáni pouze s počátečním velkým písmenem P).

[PA5]Značka nebo firma je tradičně označována verzálkami – PETROF. To je dobré i v orientaci v textu (rodinní příslušníci jsou psáni pouze s počátečním velkým písmenem P).

[PA6]Informace o navrácení 4 procent se již opakuje – zde tedy nadbytečná

[TP7]Zde se dvakrát opakuje téměř stejný text. Větu „manažerka musela dělat řadu nepopulárních kroků, mezi které patřilo i vyhazování rodičů svých bývalých spolužáků“ prosím úplně vynechat

[PA8]Značka nebo firma je tradičně označována verzálkami – PETROF. To je dobré i v orientaci v textu (rodinní příslušníci jsou psáni pouze s počátečním velkým písmenem P).

[PA9]Informace ke značkám bychom do textu nezařazovali. Myslíme, že způsobí pouze zmatení čtenáře. Mohou být vyjmenovány, ale do podrobností bychom nezacházeli.

[TP10]Tento odstavec prosím uvést nějakým textem, protože nijak nenavazuje na předchozí text. Např. Čeho by se Zuzana Ceralová Petrofová vyvarovala při pohledu do minulosti a co by naopak neměnila?

[TP11]Jaké jsou její plány do budoucnosti?

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017