Aktuality

V nízkoprahovém zařízení Bonanza Vendolí využívají k sociální práci koně

Lenka Buchtová spolu s manželem koupila statek, který postupně rekonstruují a provozují zde nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V Bonanze Vendolí pracují mimo manželů i otec zakladatelky, synové a neteř. Jako jedni z mála v Česku používají při sociální práci metodu aktivity s využitím koní.

Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám. Svou činnost provozuje prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb, kterými je:

  • nízkoprahové zařízeními pro děti a mládež,
  • sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.

Provozuje tři nízkoprahové kluby a poskytuje sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi. Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje, z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů. V současné době je firma 2.nejvýznamnějším poskytovatelem služeb sociální prevence v Pardubickém kraji a je součástí sítě sociálních služeb. Nízkoprahové kluby (dobrovolnost, bezplatnost, anonymita, respekt a bezpečí) firma provozuje ve Vendolí, ve Svitavách a v Moravské Třebové.

 

V rodinné firmě pracuje Mgr. Lenka Buchtová – matka, zakladatelka, jednatelka, ředitelka. Dále otec, synové, rodiče, neteř. Od r. 1991 zakladatelka pracovala jako sociální pracovnice se zaměřením na problematiku dětí. 3 let působila jako vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR ve Svitavách. Zjistila, že pracovat s ohroženými a rizikovými dětmi od stolu v kanceláři není efektivní, dospěla k závěru, že je možné děti pozitivně měnit pouze v přirozeném prostředí. Proto v roce 2004 s manželem založili Bonanzu, koupili statek, který postupně rekonstruují a provozují zde nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Při sociální práci jako jediní v ČR využívají metodu aktivity s využitím koní.

Zdroj: https://www.osbonanza.cz/o-nas/aktuality-2

 

Jak představuje zakladatelka milníky svého podnikání?

1. milníkem bylo založení Bonanzy. Když jsem s tímto nápadem přišla, tak si všichni mysleli, že jsem se zbláznila. Podpora a sounáležitost všech členů rodiny byla nejdůležitější. Avšak vůbec nikdo z nás nepředpokládal, že se organizace rozroste do současných rozměrů.
2. milníkem bylo rozhodnutí odejít z PMS (státní zaměstnanec, jistý příjem, naplňující práce) do neziskového sektoru (finanční nejistota, studující děti, nesouhlas širší rodiny). Rozhodnutí bylo nutné, protože se Bonanza rozrůstala a 2 náročná zaměstnání již nebylo možné plnohodnotně vykonávat.
3. milníkem bylo odstěhování syna, který byl v organizaci mým zástupcem, s rodinou do jiného kraje.

Bonanza přinesla rodině mnoho pozitivního - důvěra, sdílení hodnot, vzájemný respekt členů rodiny, možnosti realizace schopností. Ukázala ale také, jak je nutné mít nastavená pravidla a vyjasněné kompetence, a jak je důležité naučit se kompromisům a oddělovat pracovní a soukromé záležitosti.

 

Budoucnost? Touhou není rozšiřování organizace, ale spíše zkvalitňování služeb tak, aby byla práce efektivní. Tzn. rozvíjet spolupráci subjektů v sociální oblasti (bez této spolupráce není možné pracovat s riziky v rodinách), rozvíjet a zkvalitňovat metody práce (rodiny se mění, děti jsou čím dál tím více citově ploché, zaměřené na sebe, bezohledné,...), předávat zkušenosti.

 

Společenská odpovědnost? Bonanza Vendolí, z. ú. cítí společenskou zodpovědnost všemi svými činnostmi. Každé dítě, kterému pomůžeme překonat životní nesnáze, změny v rodinách, které pomohou svým dětem zdravě vyrůst a v životě se uplatnit, jsou úspěchem a mají smysl. Sleduji s odstupem či zblízka osudy mnohých dětí, které prošly Bonanzou. Mám radost, když jsou samostatné, umí žít ve vztazích, znají svoji hodnotu, pracují a dokáží zvládat zátěžové situace.[1]

V rámci programu NZDM Prevence s Bonanzou firma nabízí široké veřejnosti, dětem do 15 let z OSPOD koňské tábory – pobytové, putovní. Pobytové tábory probíhají po celou dobu na statku ve Vendolí a jsou většinou tematicky laděné. Během tábora si děti užívají spousty her, výletů, soutěží a samozřejmě každodenní ježdění na koních. Tábory nevyžadují žádnou úroveň zkušeností s jízdou na koni, mohou se účastnit i děti, které na koni nikdy neseděly a chtějí se to naučit. Děti, které již mají pokročilé jezdecké schopnosti, své zkušenosti prohlubují pomocí jezdeckých lekcí, které vedou zkušení lektoři. Každý pobytový tábor probíhá 6 dní, zpravidla probíhají ročně dva turnusy. [2]

Bonanza Vendolí, z.ú.

Sídlo firmy: 56914 Vendolí 308

Datum založení: 10.9.2004[3]

 

 

info@osbonanza.cz

www.osbonanza.cz

+420 608 218 847

 

Kancelář Bonanzy: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy[4]

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] BUCHTOVÁ, Lenka- představení firmy v rámci nominace do soutěže Rodinná firma roku 2018

 

[2] https://www.osbonanza.cz/volny-cas/tabory

[3] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  23.9.2018

[4] https://www.osbonanza.cz/o-nas/kontakty

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017