Aktuality

Česká rodinná firma vznikla díky kontraktu s německou společností

Ivona Jeřábková založila se svou sestrou a synem firmu na prodej výrobků na vysoušení vzlínavé vlhkosti zdiva. Drymat CZ vznikla na základě kontraktu se stejnojmennou německou společností. O rok později v roce 2010 se podnik rozšířil i o sanační práce o aktivní elektroosmózu.

Firma Drymat byla založena paní Ivonou Jeřábkovou v listopadu 2009. Zakladatelka začínala se svojí sestrou a synem, který tenkrát  ještě studoval střední školu. Jednalo se o zcela nový obor - prodej výrobků na vysoušení vzlínavé vlhkosti zdiva. Prodej probíhal na základě kontraktu s německou firmou Drymat zabývající se vysoušením zdiva elektrofyzikálním způsobem bez mechanického zásahu do zdiva. Od r. 2010 firma rozšířila sanační práce o aktivní elektroosmózu[1]. Jedná se o metodu přímé sanace vlhkého zdiva, která odstraňuje příčinu vlhkosti stavební konstrukce. Následně pak mohou být provedeny nepřímé a doplňkové sanační opatření např. výměna omítek, provětrávané podlahy, odkopy, drenáže atd.- i tyto práce firma nabízí a realizuje.

 

Od r. 2011 firma dodává vlastní řídící jednotky, které jsou vyvíjeny a vyráběny v závislosti na konkrétních potřebách zákazníků především v poměru užitné hodnoty a ceny.  Jako jediná na trhu má multifunkční elektroosmotické řídící jednotky s možností nastavení elektrofyzikální funkce, pulsní elektroosmózy s velkým množstvím zobrazovaných a ukládaných dat (teplota, relativní vlhkost, odpor, napětí, proud, provozní čas). Tato data lze následně stáhnout prostřednictvím mobilního telefonu nebo přenosného počítače a získat přehled o průběhu vysoušení zdiva.

Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci? …“Našimi zákazníky jsou majitelé nemovitostí z řad fyzických i právnických osob a dále státní správa a veřejné instituce.  Účastníme se vyhlašovaných výběrových řízení na sanaci vlhkého zdiva…“

Jaké jsou vaše plány v horizontu následujících pěti let? …“Naším cílem je dále zviditelnit činnost naší firmy v rámci České republiky, upevnit pozici lídra pro dodávku a prodej aktivní elektroosmózy. Chceme dosáhnout toho, že naše elektroosmóza bude v každém městě a obci v ČR, kde se potýkají s vlhkými budovami. Zároveň plánujeme expandovat s naší technologií aktivní elektroosmózy na zahraniční trhy zejména na okolní státy. Zastoupení bychom rádi měli na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a v Německu. V horizontu následujících pěti let bychom také rádi rozšířili činnosti firmy o kompletní stavební činnost a prodej nemovitostí. Cílem je také postupné navyšování obratu firmy a s tím související rozšíření pracovního kolektivu. V roce 2019 by měl náš obrat činit 20 milionů korun, v roce 2020 už 30 milionů, o rok později pak 50 milionů, plán pro rok 2022 je obrat ve výši 80 milionů korun a v roce 2023 by měl být minimálně 100 milionů korun.  Na pořadu dne je také dobudování vlastního zázemí firmy. V loňském roce jsme pořídili vlastní budovu a skladovací prostory, během letoška a roku 2019 by měla být dokončena rekonstrukce. Do budoucna je možná také koupě dalšího objektu…“[2]

Co považujete za důležité milníky života Vaší firmy? … "Důležitým milníkem byl nábor nových zaměstnanců ze stavebního oboru od r. 2010. S rodinným přítelem jsme spustili prodej vlastního produktu na sanaci zdiva tzv. aktivní elektroosmózu. Významným milníkem byla výhra výběrového řízení na odvlhčení části prostor Univerzity Karlovy v Praze v r. 2013.  Dalším důležitým milníkem byl trvalý příchod syna do firmy po ukončení vysoké školy a jeho aktivní zapojení do obchodní činnosti firmy. Vážím si svých současných kolegů - zaměstnanců, jsem ráda, že se firma přestěhovala do vlastních prostor, které ještě dokončujeme, vážím si spolupráce s našimi subdodavateli, díky nimž realizujeme větší objem zakázek. Vyvarovala bych se pomalejšího řešení nepříjemných věcí - např. propuštění zaměstnanců. Neměnila bych možnost a příležitost vybudovat a vést firmu sama jako jediná za všechna rozhodnutí zodpovědná osoba.[3]

DRYMAT.CZ s.r.o.

Sídlo firmy: 53701 Rabštejnská Lhota 147

Datum vzniku:  6.6.2011[4]

 

Provozovna: Václavská 180, 537 01 Chrudim

Provozovna slouží jako ukázkový objekt sanace zdiva metodou aktivní elektroosmózy a dalších sanačních technologií.

 

mobil: 603 575 633

email: drymat@seznam.cz[5]

 

https://www.drymatsysteme.cz

 

 

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] Technologie aktivní drátové elektroosmózy využívá elektrického potenciálu ve zdivu a v zemi. Za normálních okolností má zdivo kladný potenciál a okolní zemina záporný potenciál. Po instalaci prvků systému aktivní elektroosmózy se tento potenciál obrátí. Systém předpokládá instalaci kladných elektrod (anod + pól) do vlhkého zdiva a záporných elektrod (katod - pól) do okolního terénu, nebo do podzákladí objektu. Rozvody anod a katod jsou napojeny na řídící jednotku, která do okruhu dodává stejnosměrný elektrický proud, čímž dochází k obrácení elektrického potenciálu. Mezi anodami ve vlhkém zdivu a katodami v okolní zemině vzniká mírné elektrické pole a vlhkost je postupně přesouvána zdivem směrem k uzemnění (ke katodám). Vzniklé elektrické pole nejprve odvlhčí zdivo a poté brání zpětnému vzlínání vlhkosti do zdiva. Elektroosmotická technologie slouží pro odstranění příčin zemní vzlínající vlhkosti. Díky specifickému umístění kladných a záporných elektrod svým způsobem tedy nahrazuje i svislou izolaci, a to především u stěn s větší šířkou.

[2] http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/actualities/detail/chceme-zvysit-obrat-i-expandovat-do-zahranici?id=100

[3] JEŘÁBKOVÁ, Ivona – představení firmy v rámci nominace do soutěže Rodinná firma roku 2018

[4] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  4.10.2018

[5] https://www.drymatsysteme.cz/kontakty

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017