Aktuality

Společnost, která nabízí palivové dřevo, řídí tři ženy

Historie rodinné firmy J. M. Schlik sahá až do roku 1637, kdy generál Jindřich hrabě Schlik dostal za službu pro panovníka panství Velíš u Jičína s rozsáhlými lesy. Na tomto pozemku hospodařili Schlikové více než 300 let až do roku 1948, tehdy byl jejich majetek znárodněn. Až po sametové revoluci rodina získala hospodářství zpět. Nyní má společnost tři jednatelky – sestry a sestřenici. Firma se stará o rozlehlé lesy, z nichž nabízí palivové nebo krbové dříví.

Rodinná firma J. M. Schlik s.r.o. má svůj původ už v roce 1637. Toho roku generál Jindřich hrabě Schlik dostal za službu pro panovníka panství Velíš u Jičína s rozsáhlými lesy. Na panství hospodařili Schlikové více jak 300 let až do roku 1948, kdy byl majetek znárodněn. Po roce 1990 se rodina Schliků ujímá opět správy historického majetku, bohužel poznamenaného 40 lety hospodaření minulého režimu. Firma se věnuje hospodaření v lesích, správě přírodní rezervace Prachovské skály, chovu ryb, údržbě zahrad, parků, správě budov a výrobě palivového dřeva.

Společnost J. M. Schlik, s. r. o., má tři jednatelky -  sestry - paní Margaretu Pospíchalovou, Ilonu Schlikovou a jejich sestřenici Helenu Zajíčkovou. Všechny jsou pokračovatelky významného rodu Schliků a majetek získaly po roce 1989 v restituci. Od té doby na pozemcích, které historicky spravoval jejich rod, rodina opět hospodaří a využívá především potenciálu rozhlehlých lesů, které spravuje. Přispívá tak k udržování krajinné oblasti Českého ráje a dokonce jim patří i známé Prachovské skály, o které se starají a zpřístupňují je turistům.

Margareta Pospíchalová (vlevo), Ilona Schlíková vpravo, uprostřed Margaretin syn Dominik Feštr

 

Historie rodu Schliků

Schlikové byli původně Chebská měšťanská rodina. Panského stavu dosáhli v roce 1437, kdy císař Zikmund Lucemburský a později i Albrecht II. Habsburský a další povýšili do panského stavu Kašpara Schlika, kancléře císaře Zikmunda. Rod zbohatl v dalších generacích, když se na jejich panství v Jáchymově objevily stříbrné rudy. Schlikové v Jáchymově založili mincovnu, razili zde mince, zvané joachimsthaler - jáchymovské tolary. Finanční potíže Habsburků, jmenovitě Ferdinanda I. donutily panovníka již v roce 1534 po vojenské akci omezit vliv Schliků na ražbu mincí a roku 1545 byli Schlikové donuceni postoupit právo těžit stříbro panovníkovi. Tím se dostali do opozice vůči Habsburkům, což vyvrcholilo v roce 1620, kdy se postavili do čela stavovského povstání.

Po prohrané bitvě na Bílé Hoře (1620) byl Jáchym Ondřej Schlik jako jeden z vůdců popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí jako první z dvaceti sedmi českých pánů. Jindřich Schlik, jeho bratranec, plukovník, v bitvě na Bílé Hoře velel pluku Moravanů. Vítězní císařští Jindřicha Schlika zajali, ale na rozdíl od jeho bratrance mu jako profesionálnímu vojákovi nabídli službu u císařského dvora, přestane-li hájit zájmy protestantů. Jindřich Schlik se stal katolíkem, povýšil na generála a prezidenta dvorské válečné rady. Velíšské panství s Prachovskými skalami dostal v roce 1637 jako služné.[1]

Prachovské skály

Na rodinnou historii vzpomíná spolumajitelka Ilona Schliková: „Celé panství patřilo Schlikům až do převratu v roce 1948. Tehdy komunisté veškerý majetek zabavili. Naši rodinu vystěhovali z hodiny na hodinu do fořtovny bez oken v Jičíněvsi. Část rodiny zde žila do roku 1968, kdy mnozí odešli k příbuzným do zahraničí. Třeba strýci Jindrovi byl v Rakousku svěřen maltézský zámek se správcovstvím větším, než je dnešní Morava. Po roce 1989 přesídlil do Prahy, kde působil jako velkopřevor. Naši rodiče ale přebývali v Jičíně v babiččině bytě o velikosti 1+1, kde jsme se později i my dvě narodily.“

A k polistopadovému vývoji dodává: „O tom, že by nám mohl stát hmotné statky vracet, se jako první zmínil strýc. V roce 1993 jsme dostaly také Prachovské skály. Na dalších 10 let jsme je pronajaly Klubu českých turistů, který se o ně předešlé roky staral. Přestože jsme klubu turistů s dostatečným předstihem oznámily, že s nimi smlouvu o pronájmu neobnovíme, někteří to těžce rozdýchávali. Neudělaly jsme to ale stylem, jako to provedli komunisté nám. Ti jen bouchli rukou do stolu a o osudu našich rodičů bylo rozhodnuto.“[2]

Novodobé aktivity společnosti

Firma J. M. Schlik, s. r. o., nabízí palivové dřevo, palivové dříví, krbové dříví a dřevo na topení v lokalitě Jičín a Mladá Boleslav. Štípané palivové dřevo vyrábí z vlastních lesů v Českém ráji. Štípané palivové dřevo a krbové dříví dováží až k domu zákazníka. Využívá výhodné vzdálenosti pro dopravu palivového dřeva zejména pro oblast Jičínska, Boleslavska a Českého ráje. Štípané palivové dřevo dodává v délkách od 20 do 50 cm podle přání zákazníka. V sortimentu najdete jak palivové dříví listnaté - bříza, buk, dub, tak dříví jehličnaté – smrk a borovice. Štípané palivové dřevo a krbové dříví je vhodné dřevo na topení do krbových kamen a kotlů centrálního vytápění. [3]J. M. Schlik, s.r.o.

Sídlo firmy:     506 01 Podhradí - Vokšice 1

Datum vzniku: 21.3.2012[4]

 

Výroba dřeva: p. Myšík          724 339 552

Doprava          p. Škaloud       774 724 545

Vedení dílny:  p. Hýča           608 653 209

Vedení firmy: p. Tekverk       777 901 211

Ředitel firmy: p. Feštr            777 902 232

Účtárna:          pí Šneberková 724 304 875

 

e-mail: j.m.schlik@seznam.cz[5]

 

Internetové stránky: www.schlik-kontinuum.cz a www.prachovskeskaly.com

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] Historie. Prachovskeskaly.cz [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: https://www.prachovskeskaly.com/cs/historie

[2] PODROUŽEK, Petr. Pokračovatelky slavného rodu Schliků pečují o symbol Českého ráje: Patří jim Prachovské skály!. Aha.cz [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.ahaonline.cz/clanek/aha-pro-zeny-vase-pribehy/137623/pokracovatelky-slavneho-rodu-schliku-pecuji-o-symbol-ceskeho-raje-patri-jim-prachovske-skaly.html?utm_source=ahaonline.cz&utm_medium=copy

[4] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  23.11.2018

[5] http://www.schlik-kontinuum.cz/kontaktni-informace

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017