Aktuality

Původně stavební firma se pustila i do kamionové dopravy

Firma Kodrla má svou činnost rozdělenou do čtyř středisek: stavebniny, realizace, transport a půjčovna. Společnost zakládal Štěpán Kodrla, aby poskytovala služby zejména v realizaci a opravách fasád. Dále se zaměřovala drobné stavební opravy a úpravy rodinných domů. Nyní firmu majitelé rozšířili o vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravu.

KODRLA s.r.o. -  rodinná firma s dlouholetou tradicí, ve které je každý zaměstnanec odborník ve své profesi.

 

Společnost KODRLA s.r.o. realizuje činnost prostřednictvím jednotlivých středisek  - středisko STAVEBNINY, středisko REALIZACE, středisko TRANSPORT, středisko PŮJČOVNA. Začátek historie současné úspěšné společnosti se datuje k roku 1996, kdy začala fungovat na základě živnostenských oprávnění zakladatele - pana Štěpána Kordy. Dnes v rodinné firmě pracuje kromě zakladatele i Vladislav Kodrla – je jednatelem a řídí středisko transport, Pavlína Kodrlová se zabývá přípravou HSV a PSV. Jana Hamadová je jednatelkou, zaměřuje se na personalistiku a mzdy, Martin Hamada je jednatelem a ředitelem společnosti.

Firma nejprve poskytovala služby zejména v realizaci a opravách fasád, dále realizovala drobné stavební opravy či úpravy rodinných domů. Rok 1998 byl rokem, ve kterém se dostalo jméno STAVEBNINY Kodrla do podvědomí široké veřejnosti.

Hlavní podnikatelskou činností byl mimo realizace staveb i obchod se stavebním materiálem se specializací na keramické obklady a dlažby. Postupně zde bylo vybudováno zázemí pro obchodní činnost a skladové prostory - vzorkovna s prodejnou, které daly základ dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit.

Podnikatelská činnost, která byla doposud zaměřena na realizaci staveb a prodej stavebního materiálu, byla v roce 2007 rozšířena o kamionovou dopravu. Kamionová doprava se začala realizovat ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku se specializací na přepravu zboží až do 26 tun, plachtovými návěsy typu mega. Další rozšíření nabízených služeb na sebe nedalo dlouho čekat. V roce 2010  společnost STAVEBNINY Korda s.r.o. začíná půjčovat  systémové fasádní lešení, mobilní hliníkové věže a trubkové lešení. Doba a zákazníci si žádají další inovaci. V roce 2011 se společnost zaměřuje na systém managementu kvality, který je integrován do řízení - vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot a kontrolních mechanizmů. Řízení procesů je realizováno zavedením a certifikací norem ČSN EN ISO 14001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008, ISO ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Díky svému postavení na trhu se v roce 2014 STAVEBNINY Kodrla s.r.o. staly součástí obchodního družstva BigMat CZ. Od tohoto roku sdílí se značkou BigMat společné hodnoty: dlouholeté zkušenosti a profesionální služby, které jsou hlavními přednostmi středně velkých společností z oboru stavebnin. Hlavní myšlenkou a cílem vzájemné spolupráce  je:

  • rozvíjet image moderní distribuční sítě, kterou tvoří nezávislé stavebniny,
  • zlepšení konkurenční pozice na trhu,
  • zvýšení kupní síly všech členů s vybranými výrobci stavebních materiálů,
  • dosažení úspor z rozsahu,
  • příležitost zaměřit se na nové trhy a společné projekty,
  • aktivní a koordinované reklamní a propagační kampaně,
  • rozvoj společných marketingových strategií.

Silná filosofie spočívá v zachování vlastní nezávislosti, v osobním zapojení,  transparentnosti jednání.

V roce 2016 dochází ke změně obchodního jména. Firma navazuje na stabilitu a důvěryhodnost rodinné značky Stavebniny KODRLA s.r.o. a mění obchodní jméno společnosti na KODRLA s.r.o. Tímto zásadním krokem získává jednoznačně rozpoznatelnou identitu, která je v následujících letech rozvíjena prostřednictvím jednotlivých středisek v oblasti realizace staveb, prodeje stavebního materiálu, kamionové dopravy a půjčovny nářadí a lešení.

Půjčovna má v nabídce široký sortiment – od nářadí k bourání, sekání, vrtání, svařování, izolování, opalování, broušení, řezání, drážkování, čištění, vysoušení zdiva apod., přes rámové, pojízdné, trubkové lešení, až po bednění či oplocení.

Společnost KODRLA si zvolila výsadbu stromků jako symbol ekologické hodnoty. Za každý nákladní automobil firemního vozového parku vysadila 2 stromky, za každý osobní automobil firemního vozového parku vysadila 1 stromek. V roce 2016 bylo vysazeno celkem 38 stromků a s přibývajícími vozidly přibývají i vysazené stromky.

 

 

 

KODRLA s.r.o.

Sídlo firmy:     687 03 Huštěnovice 363

Datum vzniku: 9.12.1998

 

Telefon:  +420 572 585 932, stavebniny@kodrla.cz

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017