Aktuality

Mezigenerační obměna ve společnosti a jak ji přežít

Chcete předat společnost svým potomkům? Rádi byste zachovali Vámi vybudovanou společnost i pro další generace? Uvažujete o ochraně rodinného majetku v rámci podnikání?

Velká řada českých majitelů by ráda své firmy či podíly ve společných firmách předala někomu z rodiny. Je evidentní, že se k nám postupně vrací kultura podnikatelských rodin, které se na svou firmu nedívají pouze jako na zajímavý podnikatelský projekt, který se pokusí vybudovat a následně prodat za nejlepší cenu.  Rádi by, aby v jejich úsilí někdo pokračoval. Nejde jim jen o to, zabezpečit sebe po zbytek života, ale zajistit i ostatní generace své rodiny.

 

Příprava = klíč k úspěchu

Na začátku je nejdůležitější si uvědomit důvody, proč chceme takovou změnu udělat a jaký by měl být cílový stav. Mezigenerační výměna umožňuje jednak využití energie a dynamiky „mladší generace“, a to při současném čerpání podpory od zakladatele. Vždyť by byla velká škoda přijít
o podporu, minimálně na úrovni hlasu poradního, osoby, která většinou zná podnik, zaměstnance
a obchodní partnery nejlépe. Důvodů k mezigenerační obměně může být mnoho, od zdravotních, přes psychické vyčerpání, únavu až po úmrtí.  Každopádně se jedná o velký zásah do současného fungování firmy a rodiny a proto by měl být tento přechod plánovaný dostatečně dopředu, dobře prokonzultován v rámci rodiny, vše správně nastaveno a odsouhlaseno, aby se předešlo pozdějším nesrovnalostem, či snad hádkám.

 

Promyslet si TO – „úklid v hlavě“

Při přípravě takových změn je vhodné přibrat i poradce, kteří vám pomohou s realizací a správným nastavením vašich představ o dalším fungování společnosti ať ve formě rodinného holdingu, svěřeneckého fondu či jiné formy. Poradci mohou významně pomoci při převodu vašich vizí
o budoucím fungování společnosti do reálné podoby i se vzájemnými rodinnými vazbami. Pomohou vás provést celým procesem přeměny, jak po stránce právní, tak i účetní či daňové.

 

Definování cílového stavu

Proces mezigenerační obměny či nového nástupnictví nemusí být vždy nijak jednoduchý. Ne vždy jsou rodinní příslušníci ochotni a schopni převzít takový úkol a jejich vzájemné vztahy často nejsou natolik dobré, aby dokázali spolupracovat a podílet se budoucím fungování společnosti – rodinného holdingu. Mezigenerační výměna je příležitostí se důkladně zamyslet nad budoucností firmy, nad vizí rodiny i firmy zároveň. Kam chce vlastně rodina/firma směřovat, resp. jakých cílů chce dosáhnout? Je možné těchto představ dosáhnout v „kruhu rodiny“? Je to příležitost vytvořit akcionářské mechanismy, které by měly jednak chránit zájmy rodiny na zachování kontroly nad firmou i její hodnotu, a zároveň stále umožňovaly akceschopnost firmy. Je totiž známo, že největším nepřítelem rodinných firem je vnitřní spor a zablokování rozhodovacích mechanismů je právě jednou z hlavních příčin pádu nejenom rodinných firem. Při rozhodování zakladatelů společnosti ohledně nástupnictví, dochází často i k tomu, že nemají komu firmu předat. Možní nástupci se věnují jiným oborům, mají jinou představu o svém pracovním nasazení, nemají dostatečné morálně/volní vlastnosti pro vedení firmy atd. Ale ani v tomto případě nemusí být mezigenerační obměna nemožná. Společnost se dá přeměnit na rodinný holding, budou jasně stanovena majetková práva jednotlivých členů, dále také i povinnosti ohledně kontroly nad fungováním firmy a plněním vizí ohledně dalšího vývoje. Pro vytvoření takové struktury napomáhá tzv. Rodinná ústava. Ta přesně definuje vymezení základních hodnot rodiny zejména ve vztahu k vlastnictví rodinné firmy, a zároveň také vize podnikatelské rodiny, co se týče společné budoucnosti ohledně rodinné firmy (ochota společně rozvíjet rodinnou firmu, včetně vymezení, co to vlastně znamená). Od toho se pak podle nich odvíjí úprava konkrétnějších otázek, například nastavení pravidel, podmínek a způsobu předání rodinného majetku z jedné generace na druhou. A rodinné ústavy obsahují i pravidla pro řešení sporů. Rodinná ústava může obsahovat určení konkrétní osoby, která bude v případě sporu plnit funkci rodinného mediátora, případně rozhodce. Zároveň je možné rodinnou ústavu začlenit do obsahově souvisejícího balíčku dalších rodinných právních institutů, jakými jsou například svěřenský fond, strukturovaná závěť či dědická dohoda.

 

Nastavení projektu

Možností jak uskutečnit mezigenerační obměnu je mnoho. Je to spíše o citlivém řešení případu od případu dle konkrétní situace v dané firmě a rodině. Každopádně připadá v úvahu několik základních možností. Nejjednodušší je přímý majetkový převod na některé členy rodiny. Dále pak je možnost vytvoření správních orgánů – dozorčích rad a fungování firmy nechat na profesionálních manažerech, jež se zodpovídají „rodinné radě“. V současné době se začínají také více prosazovat svěřenské fondy nebo strukturované rodinné holdingy, které se vytvářejí zejména z důvodů kumulace a ochrany majetku rodiny.

Příště si povíme něco o rodinném holdingu …

 

Pavel Pokorný

pavel.pokorny@samak.cz

Poradenská skupina SAMAK

Purkyňova 74/2, Praha 1

Vavrečkova 7074, Zlín

www.samak.cz


Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu