Aktuality

Rodinné firmy urychlují proces předání

Předávat rodinný podnik nástupci, který je před důchodem, nebo tak činit dokonce závětí předávajícího, může být bariérou dalšího úspěšného pokračování firmy. Tuzemští majitelé si uvědomují, že podnik musí přebírat ten, kdo má energii podnik nadále rozvíjet a ten, kdo potřebuje vydělávat a zabezpečit rodinu. Pozdní předání rodinné firmy může utlumit motivaci přebírajícího vnést do podniku nové myšlenky a postupy. Jedna třetina rodinných podniků již tento proces zahájila, někteří ze zakladatelů již vyhledávají odborného průvodce touto nelehkou cestou. Informace vyplývají z postřehů z řízených diskusí rodinných firem a z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který vyhotovila agentura IPSOS v rámci projektu Equa bank Rodinná firma roku. Do letošního ročníku projektu Equa bank Rodinná firma roku, jehož partnery jsou AMSP ČR, Equa bank, Deloitte, Amway a LeasePlan Go, se mohou tuzemské rodinné firmy hlásit do 30. září 2016.

Z kvantitativního šetření vyplývá, že 87 % rodinných firem si je vědomo, že musí předat firmu včas. 73 % předávajících si současně uvědomuje, že bez zapojení nových technologií do běhu firmy, které ovládá především nastupující generace, se v současném konkurenčním prostředí neprosadí.

Jiří Belinger, místopředseda AMSP ČR, a sám majitel úspěšných rodinných firem VARI a BG Technik, které v minulých letech předal svému synovi a synovci, k tomu uvádí: „Podnik musí přebírat nástupce ve věku okolo 35 let, kdy dokáže do firmy přinášet nové podněty. Natvrdo řečeno, měl by mít rodinu, která potřebuje peníze a jeho motivací tak musí být zajistit výdělečný chod firmy. Předávat v 75 letech firmu svému potomkovi, kterému je 50, a začíná spíše myslet na závěr kariéry, ztrácí smysl.“

Předání by dle průzkumu mělo být definitivní a zakladatel by se neměl dále operativně angažovat ve firmě a měl by nechat nástupníky, aby si prošli svou školou života a naučili se chybovat.

Čtvrtina rodinných firem se přitom setkala s nabídkou konzultací na předání firmy, poradenské služby využilo pouze 8 %. „Relativně malý zájem rodinných firem o poradenské služby v oblasti nástupnictví je poměrně překvapivý především s ohledem na to, jak komplexní záležitost předání podnikání zpravidla představuje a o jak rozsáhlý majetek se může jednat,“ říká Jakub Hájek, advokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal a člen týmu Deloitte Private. „Proces předání navíc může být vhodným okamžikem pro přenastavení vnitřních procesů či vlastnických vztahů ve společnosti, které jsou například vzhledem k velikosti podnikání již nevyhovující. I s tím jsou profesionální poradci firmám schopni pomoci,“ dodává Hájek.

Z kvalitativního výzkumu na bázi řízené focus group vyplývá, že s dětmi, které budou jednou přebírat firmu, se musí systematicky pracovat již od raného věku a podporovat v nich vztah nejen ke svěřenému majetku, ale hlavně k odpovědnosti. Z šetření vyplývá, že 48 % majitelů firem zapojuje své děti do firmy již před jejich 17. rokem.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, doplňuje: „Převzít firemní majetek rodiny na svoje bedra nesmí být motivováno komfortem, ale zdravou touhou udržet a rozvíjet rodinný majetek, a smířením se s tím, že po zbytek svého života bude přebírající žít v trvalé odpovědnosti a očekávání svých blízkých.“

Dalším výstupem z focus group AMSP ČR je cílené vystavování potomků náročným situacím, případně i střetům s obchodními partnery nebo ostatními pracovníky. Roste rovněž trend vysílat nástupce před převzetím firmy na zahraniční školy nebo přímo do firem. 69 % předávajících považuje za důležité, aby jejich nástupci alespoň rok strávili na zahraniční univerzitě, a 63 % potom požaduje alespoň krátký pobyt svých dětí v cizí firmě.

Zajímavý je rovněž pohled rodinných firem na neúspěchy. Ve srovnání s jinými typy firem považují rodiny občasné neúspěchy za signál zdravě fungující firmy, které posilují pracovní kolektiv, tmelí a posilují. Naopak problémy vznikají zejména při začlenění více nástupníků do managementu společnosti, kdy může často dojít ke střetu vzájemných očekávání, chybí jednota a potomci mají problém se domluvit. Předávající tomu brání tak, že si společně ve shodě s nástupníky vytýčí dlouhodobý strategický cíl, a to v horizontu až 10 let, přičemž tuto vizi zdokumentují.

AMSP ČR vytvořila pro české rodinné firmy největší tuzemskou platformu Rodinná firma, ve které sdružuje ve všech krajích stovky nejvýznamnějších podnikajících rodinných klanů. Jedním z výstupů je publikování výsledků kvalitativních výzkumů na bázi kulatých stolů, kterých se v roce 2016 zúčastnilo v pěti regionech více jak 150 firem, a dále výsledky na bázi kvantitativních průzkumů, které AMSP ČR provádí s agenturou IPSOS na vzorku 400 respondentů.

Do letošního ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2016 se mohou firmy hlásit do 30. září. Vítěze vybírá odborná porota na základě souboru ekonomických, ale i neekonomických kritérií, jako je například příspěvek k zaměstnanosti v regionu (počet zaměstnanců), počet generací vlastníka zapojených do podnikání, politika sociální odpovědnosti, aj. Od roku 2014 si vítěze vybírá také veřejnost, a to v kategorii Cena veřejnosti. Stejně jako v loňském roce je organizátorem soutěže AMSP ČR, generálním partnerem Equa bank a partnery ocenění společnosti Deloitte Advisory, LeasePlan a letos nově i společnost AMWAY, která se řadí k největším společnostem přímého prodeje na světě.

Více informací o hlasování veřejnosti a soutěži Equa bank Rodinná firma roku se dozvíte na webových stránkách: www.rodinnafirmaroku.cz. Jak hodnotí výhru vítězové předchozích ročníků, se můžete dozvědět na www.rodinnafirma.net.

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2016_07_28_Rodinne_firmy_urychluji_proces_predani.doc TZ_2016_07_28_Rodinne_firmy_urychluji_proces_predani.doc (326,00 KB)

 

AMSP+Equa+Deloitte+Amway+LPGO_1.png

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017