Aktuality

Seminář Americké obchodní komory v ČR pro rodinné firmy (zdarma, registrace do 15/9)

Tématu rozvoje rodinných firem, tedy firem, jejichž vlastnická rodina se rozhodla je držet napříč generacemi, se jak v USA, tak v západní Evropě věnují odborníci na špičkových univerzitách (Kellog, Harvard, IMD, St. Gallen). V USA byla založena největší nezávislá asociace odborníků, vědců a poradců v oblasti rodinných firem - Family Firm Institute. Řada zahraničních rodinných firem se též učí z moderní manažerské praxe úspěšných „nerodinných firem“. Na půdě Amcham Vás seznámí s moderními trendy v této oblasti a dali Vám další podněty k zamyšlení při zvažování budoucnosti Vaší firmy a podnikatelské rodiny.

Datum: 21. 9. 2016, 9.00 hodin

Místo: Americká obchodní komora v ČR – Dušní 10, Praha 1, 1. patro

Program:
08.30 – registrace & snídaně
09.00 – úvod, část 1-2: Nastavení vztahů ve firmě & Profesionalizace firmy.
10.00 – přestávka
10.15 – část 3: Zvýšení efektivity fungování společnosti.
10.45 – závěr/shrnutí, neformální diskuse

Diskutované okruhy:
1) Vhodné nastavení vztahů v rodinné firmě, alternativy nástupnictví:
- Specifikum vztahů mezi rodinou a firmou. Family Business Governance a Rodinná ústava - nový trend zahr. rodinných firem;
- Nástupnictví na manažerské a vlastnické úrovni. Příklady praxe USA. Možné cesty.
- Jak připravovat, vybírat/rozvíjet talenty?

2) Profesionalizace firmy:
- Intuitivní rozhodování vs. programové řízení, kontrola vs. flexibilita.
- 4 základní fáze řízení nákladů, personální pokrytí řízení nákladů. Systémové řízení nákladů, Kontrola nákladů=součást firemní kultury.
- 10 mýtů o vztahu s dodavateli, jak nejlépe nastavit vztah s dodavatelem.
- Zvýšení zisku - zvýšení obratu vs šetření nákladů.
- Jak motivovat rodinné příslušníky vs. ostatní zaměstnance? Hodnotový řebříček zaměstnance a podílníka (společníka).

3) Zvýšení efektivity fungování společnosti
Návrh systému řízení a kontroly společností:
- definování rolí, odpovědností a činností, návrh způsobu odměňování pro management i řadové zaměstnance
- využití nákladového controllingu, nastavení back office procesů,
- nastavení/revize firemních procesů ve vazbě na nastavení odpovědností (popisy prac. míst, kompetenční matice, motivační systém)
Ošetření finančních rizik:
- posouzení stávajícího způsobu řízení rizik v rámci společnosti, optimalizace financování
- návrh vhodných metodik/nástrojů pro eliminaci/distribuci jednotlivých rizik (kreditní, operační apod.)

Panelisté:
  • Stanislav Servus, partner, Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář
  • Martin Brix, CFO, LeasePlan & Tomáš Krýsl, partner, EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
  • Martin Buranský, ředitel ČSOB Advisory & Boris Gnoth, Head of Transaction Advisory Department, MAZARS & Karin Hejmová, Premium Advisory, Swiss Life Select

Registrace do 15. 9. 2016 e-mailem na rpaceltova@amcham.cz
. Účast je zdarma.
AmCham kontakt: Renáta Paceltová, 724 184 866
Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017