Aktuality

Registr rodinných podniků České republiky - UPOZORNĚNÍ

V současné době nesplňují definici případy, kdy rodinnou firmu vlastní jeden člen rodiny, je zároveň jediným statutárním zástupcem a ostatní členové rodiny se na podnikání podílí v rámci pracovněprávního vztahu, tedy jsou zaměstnanci firmy. Počet těchto žadatelů se zvyšuje. AMSP ČR proto předložila dne 30. 4. 2020 Ministerstvu průmyslu a obchodu k projednání
ve vládě návrh upravené definice rodinného podniku, který by tyto členy rodiny do definice rovněž zahrnoval. Znění upraveného návrhu jsme konzultovali s autorem definice původní, doc. JUDr. Bohumilem Havlem, Ph.D. a je rovněž schválen Výborem pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, kde jsou zástupci AMSP ČR, HK ČR, ČMZRB a MPO.

 

Více informací o registraci zde: http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017