Aktuality

Restaurační zahrádky – pravidla

Vláda svým usnesením ze dne 30.4.2020 upravila pravidla pro otevření provozoven stravovacích služeb, a to s účinností od 11. května 2020, 00:00 h.

Pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb budou dodržována následující pravidla:

 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m,
  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od   kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest
  v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Usnesení vlády č.493 – pravidla pro provoz venkovních prostor stravovacích služeb v písmenu l)

Usnesení zde:  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/8.pdf

AMSP ČR nabízí zájemcům z řad podnikatelů zdarma zaslání Doporučení pro zajištění správné hygienické praxe při otevření gastroprovozoven v době pandemie COVID-19, která vypracovala ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven, franšízou Bernard Pub a Svazem měst a obcí ČR. V případě zájmu pište na kupec@amsp.cz .

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017