Aktuality

Návrh zákona o skutečných majitelích

Navrhovaná právní úprava má zejména transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/843 ze dne 30. května 2018 do českého právního řádu. Transpozicí by tak mělo dojít k větší transparentnosti právnických osob.

V navrhované úpravě by skutečný majitel měl být definován obecněji a přesněji než v dosavadní právní úpravě tak, aby tato definice byla použitelná v dalších právních předpisech.

Podstatnou novinkou je přesun agendy skutečných majitelů od soudů směrem k notářům, kdy právě zápis notářem by měl zaručovat individuální přístup, který je rychlejší a ekonomičtější.

Cílem transpozice je transparentnost obchodních korporací, a to zejména organizační a personální, kdy vyplyne, jak je korporace řízena a kam plynou její prostředky.

Celkově by zákon měl ulehčit administrativní zátěž jak podnikatelům, tak i rejstříkovým soudům. Zavedeny by měly být také tzv. průpisy údajů z veřejných rejstříků, kdy nebude nutné zapisovat skutečného majitele právnické osoby, když je tento majitel dohledatelný ve veřejném rejstříku. Odpadne tak například povinnost u malých „eseróček“, kdy jediný společník musí odeslat formulář o své skutečné pozici majitele.

Jako primární účel navrhované právní úpravy je předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Veřejnost údajů umožní široké veřejnosti posoudit důvěryhodnost fyzických osob a posílí důvěru v obchodních vztazích.

Zároveň bude možné znepřístupnit zveřejněné údaje, pokud skutečný majitel odvolá souhlas se zveřejněním.

Celkově dojde ke zcelení právní úpravy do samostatného zákona, kdy tímto dojde k dalšímu administrativnímu odlehčení podnikatelů.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017