Aktuality

Připomínáme jedinečnou příležitost přihlásit Váš rodinný podnik do soutěže o Národní cenu České republiky za kvalitu v rodinném podnikání a získat jako první toto prestižní ocenění!

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání 
je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků
. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivitách prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní rodinné podniky.

Prostřednictvím Národní ceny za kvalitu rodinného podnikání bude možno podpořit společenské povědomí o významu této formy podnikání, zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků.


Soutěž není omezena velikostí rodinného podniku, kritéria jsou adaptována podle jeho velikosti, přihlaste svůj rodinný podnik
i Vy!

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?

 • při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat
  si reálnou kvalitu Vašeho podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání,
 • v rámci interní komunikace při vyplňování hodnocení podpoříte
  a vylepšíte interní komunikaci v rodině ohledně názorů na budoucí směry rozvoje,
 • účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného podnikání,
 • pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik
  s oceněním, které jí udělí nezávislá odborná porota, tak to svědčí
  o tom, že se zde věci dělají dobře,
 • status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky
  i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům i čitelnou podnikovou kulturu,
 • výherci budou přebírat hodnocení v prestižních prostorách Pražského hradu, setkají se s ostatními výherci, se zástupci MPO
  a dalšími municipalitami,
 • získají příležitost k setkání a možné konzultaci s odborníky z řad univerzitní platformy AMSP ČR – Vysoké školy ekonomické v Praze, Centra pro rodinné firmy, Vysoké školy finanční a správní, a.s., Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně (konzultace zdarma).

Všichni přihlášení budou mít jedinečnou možnost zúčastnit se osobního setkání s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu 
a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dne 26.8.2020
v Praze. Tato otevřená diskuze bude jen pro Vás, rodinné podniky, které se přihlásili do soutěže.

 

Přihláška a více informací zde: https://www.narodniportal.cz/rada-kvality/narodni-cena-cr-za-kvalitu-v-rodinnem-podnikani/

Nepropásněte možnost přihlásit svůj rodinný podnik 
do 15. 8. 2020!

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017