Aktuality

Seminář „Nástupnictví v rodinných firmách aneb Připravte se včas!“

Srdečně Vás zveme na další konání semináře o tom, co vše je třeba si pohlídat v procesu předávání rodinné firmy, na co se připravit a kdy se vším začít. Tentokrát se seminář koná na pražských Hradčanech 21. září.

Provedeme Vás náhledem do dynamiky a zákonitostí fungování stabilních rodinných vztahů. Podíváme se společně na rodinnou firmu z pohledu vlastnictví, managementu a rodiny a budete si mapovat, jak ve své firmě máte tyto role provázané, kde máte kritická místa a co z toho vyplývá pro přípravu nástupnických procesů. Seminář je vhodný pro všechny, kdo plánují členům své rodiny jednou předat jakoukoliv roli, manažerskou, či vlastnickou. První přípravné kroky lze totiž dělat od puberty, i tam navazujete na přístup k výchově, který jste započali od kolébky.

CÍLE

 • Zažít si postupy a techniky, které umožňují připravit sebe i firmu na předání/převzetí rolí.
 • Podívat se na proces nástupnictví jinýma než svýma očima (zakladatel, nástupce, management, zaměstnanci, rodinní příslušníci, klienti a obchodní partneři).
 • Najít způsob jak řešit problémy vyplývající z odlišných potřeb rodiny a firmy jako dvou různých systémů.

 

OBSAH

 • Jak dobře řídit celý proces nástupnictví a kdy s ním začít?
 • Kritická místa nástupnictví.
 • Odlišování potřeb v rolích majitele, manažera a rodiče a řešení konfliktů z toho vyplývajících.
 • Prolínání rodinných vztahů a firemních rolí. Co lze oddělit a co ne.
 • Jak a kdy začít připravovat nástupce?
 • Jak zachovat kontinuitu a předejít odchodu klíčových lidí?
 • Jaké dát předchůdci místo ve firmě?
 • Co když potomci nestojí o převzetí řízení firmy?

Budeme mapovat vztahy, simulovat možné scénáře a ukazovat jejich dopady na firmu.

 

CO SI ODNESETE

 • Přehled co a jak si hlídat při střídání v čele firmy.
 • Pochopení toho, jak změnu vnímají všichni dotčení a co je pro ně důležité.

Seminář je veden aktivní zážitkovou formou a koná se pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

 

O LEKTOROVI

Miroslav Spousta (1974) zkušený konzultant, lektor a kouč s 18 lety praxe v poradenském businessu. Ve své práci propojuje praktický manažerský pohled se světem psychologie a vztahů. Pracoval pro velké korporace ve službách, pro výrobní závody i střední a menší firmy hlavně na rozvoji leadership, manažerských dovedností a kvality služeb. Problematice rodinných firem se aktivně věnuje čtvrtým rokem. Původně studoval management na ČVUT, absolvoval výcviky v koučování, NLP, psychoterapii, rodinných a asystemikých konstelacích. Vice na link.

 

ŘEKLI O NÁS ÚČASTNÍCI MINULÉHO SEMINÁŘE NA TOTO TÉMA:

N. Petrů, AMPS ČR: „Ocenila jsem konkrétní návody, psychologický náhled na alchymii vztahů ve firmě i v rodině a profesionální lektorský výkon.“

Z. Koníčková, Alfin, s.r.o.: „Díky vtažení nás účastníků do děje bez přívalu teorie jsem si dokázala sama pojmenovat, co potřebuji řešit a dotáhnout do zdárného konce.“

 

MÍSTO A ČAS:

21. 9. 2017, 9 – 17h, Hradčanské nám. 12, Praha

 

CENA:

4 900 Kč + DPH

Druhý člověk z firmy 50 %

První přihlášený člen AMSP ČE má účast zdarma. Jen je potřeba v přihlášce do textu zprávy napsat AMSP ČR

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Přihláška a informace na www.spoustaenergie.cz.

 

V případě dotazů je Vám k dispozici:

Anna Valouchová
produkce kurzů
+ 420 733 566 181
produkce@spoustaenergie.cz
www.spoustaenergie.cz

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017