Aktuality

Již 21. 9. seminář „Nástupnictví v rodinných firmách“ – na čase se přihlásit!

Víte, že i vaše dospělé děti můžou na váš rodinný podnik žárlit? Umíte s tím pracovat? Tušíte, co nejvíc demotivuje manažery a zaměstnance v rodinných firmách a jak to může při předávání žezla zkomplikovat celý proces? Pojďme se spolu podívat na psychologii vztahů ve firmě a v rodině, ukázat si co a proč funguje a co naopak ne. Ještě máme volná místa.

Na semináře o tom, co vše je třeba si pohlídat v procesu předávání rodinné firmy, na co se připravit a kdy se vším začít, Vás provedeme náhledem do dynamiky a zákonitostí fungování stabilních rodinných vztahů. Podíváme se společně na rodinnou firmu z pohledu vlastnictví, managementu a rodiny a budete si mapovat, jak ve své firmě máte tyto role provázané, kde máte kritická místa a co z toho vyplývá pro přípravu nástupnických procesů. Seminář je vhodný pro všechny, kdo plánují členům své rodiny jednou předat jakoukoliv roli, manažerskou, či vlastnickou. První přípravné krokylze totiž dělat od puberty, i tam navazujete na přístup k výchově, který jste započali od kolébky.


Navazujeme na loňské úspěšné setkání, v symbolické lokalitě pražských Hradčan, kde si generace panovníků předávala svá dědictví. Těšíme se na vás 21. 9. v 9 – 17h.

 

CÍLE

·         Zažít si postupy a techniky, které umožňují připravit sebe i firmu na předání/převzetí rolí.

·         Podívat se na proces nástupnictví jinýma než svýma očima (zakladatel, nástupce, management, zaměstnanci, rodinní příslušníci, klienti a obchodní partneři).

·         Najít způsob jak řešit problémy vyplývající z odlišných potřeb rodiny a firmy jako dvou různých systémů.

 

OBSAH

·         Jak dobře řídit celý proces nástupnictví a kdy s ním začít?

·         Kritická místa nástupnictví.

·         Odlišování potřeb v rolích majitele, manažera a rodiče a řešení konfliktů z toho vyplývajících.

·         Prolínání rodinných vztahů a firemních rolí. Co lze oddělit a co ne.

·         Jak a kdy začít připravovat nástupce?

·         Jak zachovat kontinuitu a předejít odchodu klíčových lidí?

·         Jaké dát předchůdci místo ve firmě?

·         Co když potomci nestojí o převzetí řízení firmy?

Budeme mapovat vztahy, simulovat možné scénáře a ukazovat jejich dopady na firmu.

 

CO SI ODNESETE

·         Přehled co a jak si hlídat při střídání v čele firmy.

·         Pochopení toho, jak změnu vnímají všichni dotčení a co je pro ně důležité.

Seminář je veden aktivní zážitkovou formou a koná se pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP-ČR).

 

O LEKTOROVI

Miroslav Spousta (1974) zkušený konzultant, lektor a kouč s 18 lety praxe v poradenském businessu. Ve své práci propojuje praktický manažerský pohled se světem psychologie a vztahů. Pracoval pro velké korporace ve službách, pro výrobní závody i střední a menší firmy hlavně na rozvoji leadership, manažerských dovedností a kvality služeb. Problematice rodinných firem se aktivně věnuje čtvrtým rokem. Původně studoval management na ČVUT, absolvoval výcviky v koučování, NLP, psychoterapii, rodinných a asystemikých konstelacích. Vice na link.

 

ŘEKLI O NÁS ÚČASTNÍCI MINULÉHO SEMINÁŘE NA TOTO TÉMA:

N. Petrů, AMPS: „Ocenila jsem konkrétní návody, psychologický náhled na alchymii vztahů ve firmě i v rodině a profesionální lektorský výkon.“

Z. Koníčková, Alfin, s.r.o.: „Díky vtažení nás účastníků do děje bez přívalu teorie jsem si dokázala sama pojmenovat, co potřebuji řešit a dotáhnout do zdárného konce.“

 

MÍSTO A ČAS:

21. 9. 2017, 9 – 17h, Hradčanské nám. 12, Praha

 

CENA:

4 900 Kč + DPH

Druhý člověk z firmy 50 %

První přihlášený člen AMSP má účast zdarma. Jen je potřeba v přihlášce do textu zprávy napsat AMSP

 

Přihláška a informace na www.spoustaenergie.cz.

 

V případě dotazů je Vám k dispozici:

Anna Valouchová
produkce kurzů
+ 420 733 566 181
produkce@spoustaenergie.cz
www.spoustaenergie.cz

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu