Aktuality

Spuštění 3. ročníku Národní ceny kvality v rodinném podnikání

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou.

Od zakládání rodinných podniků v ČR uplynulo více jak 30 let. Jejich vznik spojil tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy.

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?

  • při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat  si reálnou kvalitu Vašeho podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání
  • účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného podnikání,
  • pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik s oceněním, které jí udělí nezávislá odborná porota, tak to svědčí o tom, že se zde věci dělají dobře,
  • status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům i čitelnou podnikovou kulturu.

Účast v Národní ceně za kvalitu v rodinném podnikání není zpoplatněna.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění, je Statut.

Proces programu Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání:

  1. Přihláška – Rodinný podnik zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do 15. srpna 2022 elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz, následně bude vyrozuměn o tom, že je evidován a zařazen mezi uchazeče v programu Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.
  2. Součástí vyrozumění bude odkaz na elektronický formulář (popř. tzv. Podkladová zpráva/dotazník – prázdný formulář pro hodnocení), do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv/dotazníku je 31. srpna 2022.
  3. Hodnocení na místě – externí hodnocení v šesti vybraných podnicích proběhne do 31. října 2022. V Národní ceně České republiky za kvalitu v rodinném podnikání proběhne hodnocení na místě 1 den za účasti minimálně třech hodnotitelů (členů odborné poroty).
  4. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
  5. Slavnostní předávání Národních cen proběhne 22. listopadu 2022.

Bližší informace zde

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu