Aktuality

Průzkum k rodinnému podnikání ve spolupráci AMSP ČR a Slezské univerzity v Opavě

Rodinnému podnikání stále není v České republice věnována dostatečná pozornost, přestože se jedná o významný a specifický segment v rámci podnikatelského prostředí. Z tohoto důvodu se na Katedře podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě rozhodli zaměřit část své vědecko-výzkumné činnosti právě na problematiku rodinného podnikání v České republice.

Účast zástupce české rodinné firmy na ekonomickém fóru v polské Krynici

Ekonomické fórum v polské Krynici se koná již od roku 1992. Za dobu své existence se stalo jednou z nejdůležitějších ekonomických akcí v Evropě, kde se každý rok setkává elita ze světa businessu se světovými politiky. Letošního fóra se účastnilo na 3000 delegátů z 50 zemí světa včetně předsedů vlád Visegrádské skupin a Ukrajiny. Mezi pozvanými přednášejícím jsme tentokrát byli i my.

Setkání majitelů a zakladatelů rodinných firem v České republice

Rádi bychom Vás zprostředkovaně pozvali na další z cyklu setkání majitelů a zakladatelů rodinných firem v České republice, jehož hlavním hostem bude pan Ing. Ladislav Vitoul, majitel a ředitel společnosti VÁPENKA VITOUL s.r.o. Během setkání se můžete také těšit na setkání s dalšími majiteli a zakladateli rodinných firem, sdílení zkušeností spojených s případným nástupnictvím další generace či představení...

Rodinný závod: co si pod tímto pojmem vlastně představit?

Rodinný závod je novým institutem, zavedeným do českého práva s novým občanským zákoníkem s účinností od 1.1.2014. Jelikož se tento pojem zatím příliš nerozšířil, dovolujeme si jej blíže představit v tomto článku.

Seminář Americké obchodní komory v ČR pro rodinné firmy (zdarma, registrace do 15/9)

Tématu rozvoje rodinných firem, tedy firem, jejichž vlastnická rodina se rozhodla je držet napříč generacemi, se jak v USA, tak v západní Evropě věnují odborníci na špičkových univerzitách (Kellog, Harvard, IMD, St. Gallen). V USA byla založena největší nezávislá asociace odborníků, vědců a poradců v oblasti rodinných firem - Family Firm Institute.

Kulatý stůl Rodinných firem poprvé Ostravě v rámci Fóra MSP MS kraje, 20.9.2016 od 16:00 h

Setkání rodinných firem u kulatého stolu se koná v rámci našeho vlastního (nedotačního) projektu „Rodinná firma“, který je volně přístupný zájemcům z řad rodinných podniků. Poprvé se za Vámi vydáme do Ostravy.  

Další kulatý stůl Rodinných firem se uskuteční v Jihlavě, 14.9.2016 od 13:00 h

V pořadí již osmé setkání rodinných firem u kulatého stolu, které se koná v rámci našeho vlastního (nedotačního) projektu „Rodinná firma“, se uskuteční v Jihlavě. Registrace do projektu Rodinná firma i účast na kulatých stolech je volně přístupná zájemcům z řad rodinných podniků.  

Pozvánka na seminář Nástupnictví v rodinných firmách v Karlových Varech pořádaný firmou Spousta energie

Z různých odborných článků a publikací víte, co je při předávání rodinné firmy potřeba zajistit, aby podnik fungoval přinejmenším stejně dobře jako před nástupem nové generace. Na semináři Miroslava Spousty se dozvíte proč tomu tak je a vysvětlovat vám to bude i na vašich konkrétních příbězích.

Novinky.cz: Předávat firmu potomkovi, který je sám před důchodem, není šťastné, uvádí studie AMSP ČR

Dvě třetiny rodinných firem hodlají v následujících pěti letech předat podnik mladší generaci. Řada firem je již plně v procesu mezigenerační výměny. Ačkoliv jednou z možností je prodej, majitelé o něm většinou neuvažují, byť se čas od času zájemce objeví.

Rodinné firmy urychlují proces předání

Předávat rodinný podnik nástupci, který je před důchodem, nebo tak činit dokonce závětí předávajícího, může být bariérou dalšího úspěšného pokračování firmy. Tuzemští majitelé si uvědomují, že podnik musí přebírat ten, kdo má energii podnik nadále rozvíjet a ten, kdo potřebuje vydělávat a zabezpečit rodinu. Pozdní předání rodinné firmy může utlumit motivaci přebírajícího vnést do podniku nové myšlenky a postupy.

| 1 << 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 |

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu