Aktuality

Vláda schválila odklad sociálního pojištění za zaměstnavatele

Vláda na svém zasedání 7. 5. 2020 schválila návrh MPSV o odkladu soc. pojištění za zaměstnavatele. Půjde o dobrovolnou možnost, která vznikne firmě automaticky tak, že neodešle pojistné. Odklad se týká měsíců květen – červenec 2020 (pokud firma nevyužije, květen bude splatný k 20/6.). Odklad bude splatný do 20. října 2020 za podmínky automatického snížení penále za opožděnou úhradu až o 80 %, tj. 4 % p.

Vláda dnes schválila návrh AMSP ČR na změnu definice rodinného podnikání

Vláda na dnešním (11.5.2020) zasedání schválila návrh AMSP ČR, který se týkal případů, kdy rodinnou firmu vlastní jeden člen rodiny, je zároveň jediným statutárním zástupcem a ostatní členové rodiny se na podnikání podílí v rámci pracovněprávního vztahu, tedy jsou zaměstnanci firmy. V tom případě stávající definici nesplňovali a nemohli být z tohoto důvodu registrováni jako rodinná obchodní korporace.

Venkovní akce

Dle současných mimořádných opatření je možné od 11.5.2020 pořádat venkovní akce do maximální počtu 100 osob, předpokládá se rovněž, že od 25.5.2020 bude možné pořádat venkovní akce do 500 osob. Současně budou muset být dodržována všechna hygienická nařízení.  

Nejčastější chyby živnostníků v žádostech o kompenzační bonus

MF dnes zveřejnilo nejčastější chyby v žádostech OSVČ o kompenzační bonus, které způsobují zdržení či zamítnutí finanční částky. Patří mezi ně: chybějící IČ nebo rodné číslo, chybějící podpis, zasílání žádostí ve více kusech, kde se musí dohledávat poslední platná žádost, chybně uvedený bankovní účet (neexistující), žádost podaná v nesprávném formátu (doporučeno pdf + vyjmenované grafické formáty),...

O Technologie COVID-19 je velký zájem, MPO je připraveno peníze navýšit

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo 4. května 2020 přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409 milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu.

Spuštění COVID III. u ČMZRB se očekává tento týden

Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech regionů vč. hl.m.Prahy. V rámci programu se předpokládá podpoření pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či materiálu, ostatních provozních nákladů jako náklady na mzdy,...

Podpora malých s.r.o. odsouhlasena

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o., kterou finálně připraví Ministerstvo financí. Půjde o obdobnou podporu jako mají všechny OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru, tedy ve výši 500 Kč/den. Půjde o s.r.o., které mají 1-2 společníky nebo 1 společníka a osoby blízké dle § 22, odst. 1 NOZ – manžel, partner, děti, rodiče; vláda chce podpořit zejména rodinné firmy.

Odklad EET do konce roku 2020

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila odložení všech fází EET do konce r. 2020, tedy s náběhem od 1.1.2021. Týká se nejen 3. a 4. fáze, ale i 1. a 2. fáze. V současné situaci je důvodem odkladu komplikované získání nové certifikace a autentizačních údajů pro již fungující zařízení EET z 1. a 2. fáze a dále přerušená informační kampaň pro podnikatele spadající do 3. a 4. fáze EET.

Restaurační zahrádky – pravidla

Vláda svým usnesením ze dne 30.4.2020 upravila pravidla pro otevření provozoven stravovacích služeb, a to s účinností od 11. května 2020, 00:00 h. Pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb budou dodržována následující pravidla: zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, venkovní prostory provozovny jsou uspořádány...

Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností k 1. 5. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek 1. května 2020 zveřejnilo aktuální harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností. To, jaká pravidla je třeba respektovat a jaké podnikatelské aktivity jsou v současné době omezeny, naleznete ZDE.   Obrázek ke stažení zde:http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/05/95580231_2749803711797517_7669825418920198144_o.jpg

| 1 << 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 >> 67 |

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017