Aktuality

Registr rodinných podniků České republiky - UPOZORNĚNÍ

V současné době nesplňují definici případy, kdy rodinnou firmu vlastní jeden člen rodiny, je zároveň jediným statutárním zástupcem a ostatní členové rodiny se na podnikání podílí v rámci pracovněprávního vztahu, tedy jsou zaměstnanci firmy. Počet těchto žadatelů se zvyšuje. AMSP ČR proto předložila dne 30. 4.

Jak se změní kompenzační bonus pro OSVČ od 1. 5. do 8. 6. 2020

Senát vrátil do poslanecké sněmovny návrh na vyplácení kompenzačního bonusu v dalším období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Vláda totiž nechce měnit denní částku kompenzačního bonusu 500 Kč na den, zatímco senát navrhuje její zvýšení a rozšíření okruhu osob, které mají na kompenzační bonus nárok. Návrh senátu obsahuje zvýšení kompenzačního bonusu pro OSVČ z dosavadních 500 Kč/den na 700 Kč/den v květnu a 900 Kč/den v červnu 2020.

Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 11. května 2020

- Od 11.5.2020 se budou moci konat sportovní a společenské akce do 100 osob. - Velké letní akce, zejména festivaly, nebudou povoleny. - Vláda schválila zrušení daně z nemovitostí. - Od 11.5.2020 budou otevřena nákupní centra, budou muset však zajistit alespoň jednu osobu, která bude dohlížet na dodržování pravidel. - V obchodních centrech bude možné zkoušet oblečení po předchozí dezinfekci rukou.

Nestlihli jste Webcast: Dopady krize Covid-19 na rodinné firmy?

Webináře Deloitte Private pokračují dalším tématem, tentokrát se kromě souhrnu aktuálních vládních a legislativních opatření zaměří i na praktickou stránku a přímé zkušenosti z praxe. Deloitte Private přivítá Libora Musila, místopředsedu AMSP ČR a zakladatele rodinné firmy LIKO-S, a.s., který Vám ukáže, jak současná krize dokáže stmelit firmu a rodinu.

Návrh AMSP ČR na podporu s.r.o.

Po úspěšných jednáních s Ministerstvem financí o podpoře OSVČ přes víkend AMSP ČR zpracovávala další normu, která by umožnila podpořit tzv. "jednomužná s.r.o.". Jde sice o právnické osoby (společnosti s ručením omezeným), ale řada z nich má jediného zaměstnance, a to je jednatel nebo společník. Rozdíl mezi ním a OSVČ z hlediska ztráty příjmů není prakticky žádný.

Valné hromady, funkční období a účetní závěrky v době trvání mimořádných opatření

Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší problematiku konání valných hromad.

Vratky DPH zůstávají na 30 dnech

Na brífinku vlády 27.4.2020 informovala ministryně financí Alena Schillerová o skutečnosti, že lhůta nebude prodloužena ze 30 na 45 dnů, jak byl původní návrh, ale zachová se 30 dní, nicméně část sporného odpočtu se vrátí až po ukončení kontroly. Tedy nesporná část DPH se bude vracet do 30 dnů a sporná následně. MF předpokládá, že se podaří projednat v nouzovém (zkráceném) legislativním režimu.

Antivirus prodloužen do května, poté se přepokládá překlopení do klasického kurzarbeitu

Na brífinku vlády 27.4.2020 o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Antivirus se předpokládá po 3-6 měsících překlopit do klasického kurzarbeitu, kde se očekává i náběh tzv. režimu C programu Anitvirus jako motivačního pro firmy, které i v době krize „jely“ a udržovaly i přes potíže zaměstnanost.

Odklad odvodů na sociální pojistné

Vláda 27.4.2020 projednala návrh věcného záměru MPSV na odklad odvodů na sociální pojištění o 3 měsíce (květen – červenec) s tím, že odvody za květen se musejí max. do 20/6 zaplatit. Půjde o 24,8 % za zaměstnavatele. Za zaměstnance budou firmy nadále soc. pojištění odvádět. Penále 18 % při prodlevě se snižuje na 4 % p.a., pojistné se splatí po odkladu, a to nejpozději do 20. září 2020 vč. úroků.

Podpora s.r.o. bez zaměstnanců

Vláda dne 27.4.2020 tuto podporu projednala a zatím odložila na jednání vlády 29.4.2020. Agenda bude spadat pod MMR ve spolupráci s MF a MPO. Je třeba ještě vyprecizovat legislativně technické otázky ohledně vyloučení souběhu s „pětadvacítkou“ a programem Antivirus. Předpokládá se podpora 1-3 členných s.r.o. (jednatelé jsou manželé apod.). Bude předloženo jako balíček.

| 1 << 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 >> 67 |

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017