Kulaté stoly rodinných firem

Další kulatý stůl Rodinných firem se uskuteční ve Slavkově u Brna 26.6.2017

AMSP ČR v rámci projektu Rodinná firma porádá další interní kulatý stůl k tématu nástupnictví. Setkání cca 10 rodinných firem jsme připravili na pondělí 26. června 2017 od 14:00 ve Slavkově u Brna, v sídle společnosti LIKO-S (U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna). Společnost LIKO-S je vítěz soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2014.

Naše asociace se tématu nástupnictví v rodinných firmách věnuje dlouhodobě, v roce 2014 vznikl nový projekt Asociace RODINNÁ FIRMA, jehož prioritou je zachování rodinné tradice ve firmách, to znamená najít cestu, jak firmu úspěšně předat další generaci rodinných vlastníků. Nástupníci jsou zvláště vítáni, i oni zde najdou příklady mezi svými vrstevníky, jak lépe komunikovat se svými rodiči, jak uplatňovat svoje názory, a jak vytvořit plán svého zapojení do dění ve firmě a do vlastnictví společnosti. Ideální účast za Vaši stranu by byla 1+1, ale jakákoliv Vaše varianta bude akceptována. Někdy na kulaté stoly přijde i celá rodina, a to i opakovaně.

 

Rádi bychom Vás také seznámili s plánem aktivit pro letošní rok a zejména rok 2018, který chceme plně věnovat rodinnému podnikání. Přivítáme i Vaše návrhy na doplnění.

Toto setkání se uskuteční bez vystoupení třetích stran, tedy bez poradenských firem, právníků, zástupců médií apod. a rádi bychom s Vámi diskutovali Vaše zkušenosti, rady, tipy a doporučení související s generační výměnou ve firmách.

 

Pokud jde o převod firmy z rodičů na děti, budeme společně diskutovat o těchto tématech:

-          Jak připravit svoje děti na vstup do firmy? Co by měly studovat a jak získat praxi?

-          Jak připravit své zaměstnance, aby zůstali loajální i k Vašim potomkům?

-          Jak dlouho pracovat společně s dětmi a kdy z firmy vystoupit?

-          Jak, kdy a komu předat vedení firmy a kdy vlastnictví?

-          Jak to vše ovlivňuje vztahy v rodině?

-          Jak důležitý je výběr životního partnera nástupníků?

-          Jak oddělit pracovní a soukromé věci v rozhodovacím procesu?

-          Jaký je pohled zakladatelů a nástupníků?

 

Mezi další témata, která bychom s Vámi rádi na setkání probrali a znali Váš názor, patří Klub rodinných firem, který bude slouží jako platforma pro vzájemnou pomoc rodinných firem, možnost poptávky a nabídky stáží či praxí nástupníků v jednotlivých rodinných firmách či také například „seznamka“ pro nástupníky.

 

Pro informaci přikládáme výsledky posledního průzkumu k rodinnému podnikání z června 2017 ZDE, který pro nás zpracovala agentura IPSOS mezi více 400 českými malým a středními rodinnými firmami.

 

AMSP ČR je iniciátorem zahájení legislativního procesu uzákonění definice české rodinného firmy do našich zákonů.

 

Velmi by nás potěšilo, pokud byste přijali naše pozvání a mohli bychom Vás přivítat mezi našimi hosty.

 

Diskusi předpokládáme v délce cca 2-2,5 h. Účast na akci je po předchozí registraci bezplatná! Registrovat se můžete ZDE.

 

Žádáme zdvořile o Vaše vyjádření k účasti nejpozději do 22. června 2017.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Generální partner projektu

 

Partneři Projektu

 

Projekt byl realizován za přispění prostředků

státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva

pro místní rozvoj.

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu