Kulaté stoly rodinných firem

První interní kulatý stůl rodinných firem z řad členů AMSP ČR

Setkání se uskutečnilo 17. března 2015 v sídle AMSP ČR pod vedením garanta projektu Rodinná firma, pana ing. Libora Musila, člena představenstva AMSP ČR a majitele firmy LIKO-S a.s. Slavkov u Brna, nositele titulu Rodinná firma roku 2014.

Účastníci diskutovali nad řadou témat týkajících se nástupnictví, a to jak nad příklady dobré praxe, tak i nad nepovedeným předáním. Shodli se, že důležitá je včasná příprava potomků na skutečnost, že by měli převzít rodinnou firmu. Významným je rovněž i vliv partnera zakladatele (manžela, -lky) a následně partnerů dědiců na chod firmy, a to jak ve velmi pozitivním, tak ve velmi negativním smyslu. V určitých situacích pomůže i dočasně „vložený“ manažer mezi zakladatele a nástupníka. Zakladatelé rodinných firem se také shodli, že praxe u jiných firem je pro nástupníka výhodou. Ve dvouhodinové moderované diskusi byla probrána ještě řada témat, která s generační výměnou v rodinných firmách souvisejí. Vzhledem k úspěšnosti tohoto setkání budou připraveny ještě další kulaté stoly v regionech.


Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu