Kulaté stoly rodinných firem

Kulatý stůl AMSP ČR k rodinným firmám poprvé ve Zlíně

Šestý kulatý stůl k rodinnému podnikání, který uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, se uskutečnil 31. května 2016 ve Zlíně. Pozvání opět přijala řada nových a zejména lokálních firem, neboť toto setkání se ve Zlíně uskutečnilo poprvé. Zúčastnily se však také firmy, se kterými jsme se na kulatých stolech nesetkali poprvé. Postupně se na kulatých stolech zúčastňují ve větší míře nástupníci a je velmi zajímavé slyšet jejich názory na generační výměnu.

Potěšující, a někdy až dojemná, jsou jejich vyjádření, že svou úlohu vnímají nejen jako příležitost, ale i jako povinnost vůči zakladatelům a že jsou si plně vědomi velké zodpovědnosti za udržení a další rozvoj již vybudované firmy. Svůj neúspěch by rozhodně považovali za osobní fatální selhání v očích zakladatelů, nejbližší rodiny i zaměstnanců.

Na tomto setkání byla také jako nejčerstvější novinka představena do českého jazyka přeložená kniha Rodinná firma od Denise Kenyon-Rouvinezové a JohnaL. Warda. Jedná se o jednu z naprosto zásadních knih o rodinném podnikání, kterou se pan Libor Musil, garant projektu Rodinná firma, rozhodl nechat přeložit a vydat, neboť odborná literatura pro rodinné firmy v České republice stále chybí. Kniha byla na začátku setkání pokřtěna a jejím kmotrem se stal pan Jan Viktora, absolvent Baťovy školy práce. Všichni účastníci setkání obdrželi čerstvý výtisk této publikace.

Křest knihy Rodinná firma

Kulatý stůl rodinných firem Zlín 31/5/2016

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu