Univerzitní platforma


Vysoká škola finanční a správní, a. s. :
Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
vedoucí katedry, odborný asistent a Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018
email: petru@amsp.cz


Vysoká škola ekonomická v Praze:
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Vedoucí Katedry strategie, zakladatel Centra pro rodinné podnikání na VŠE v Praze
email: hnilica@vse.cz

 

Technická univerzita v Liberci:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
Poslanec Parlamentu ČR, člen Katedry podnikové ekonomiky a managementu, Ekonomická fakulta
email:ivan.jac@tul.cz

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
členka Katedry podnikové ekonomiky a managementu, Ekonomická fakulta
email: petra.rydvalova@tul.cz


Teorie řízení rodinných podniků se především v zahraničí neustále vyvíjí a reaguje na změny politického, ekonomického, sociálního, technologického, environmentálního prostředí, ale i na změny nákupního a spotřebního chování  zákazníků, trendy využití informačních a komunikačních technologií. Rodinné podniky tvoří páteř mnoha ekonomik na celém světě a rozvíjejí se nevídaným tempem. Jsou zdrojem hospodářského růstu a pracovních míst, ve velké míře zohledňují regionální a místní faktory, podnikají prakticky ve všech odvětvích světových ekonomik, mají podstatný vliv na investice, inovace a tvorbu kapitálu. Tvoří více než 60 % všech malých i velkých společností v Evropě a poskytují pracovní místa 40 až 50 % všech zaměstnanců.Celosvětově mají rodinné podniky obrovský dopad na globální ekonomiku. Význam rodinného podnikání pro rozvoj podnikatelského prostředí a tvorbu HDP se odráží ve velkém počtu zahraničních vědeckých prací zabývajících se touto problematikou, rodinnému podnikání se ve světě věnují studijní obory vyučované vysokými školami.

Situace v zemích bývalého socialistického sektoru je složitější. Regulace a podpora rodinných podniků  se neliší  od regulace a podpory společností, které nejsou v rodinném vlastnictví.  Specifické jsou otázky týkající se financování rodinného podnikání (většinou z prostředků rodiny), otázky strategického řízení (které zahrnují rodinu, podnikání a vlastnictví), budování rodinné značky, řízení konfliktů, oblasti spojené s právními aspekty při řešení nástupnictví a přerozdělení vlastnictví. V ČR neexistuje jednotná definice pojmu rodinné podnikání a neexistují jakékoli statistiky specifické pro rodinné podniky. Nicméně lze předpokládat, že většina firem budovaných v posledních 25 letech jsou firmy rodinné. Praxe rodinného podnikání předstihla jeho teoretické rozpracování. Majitelé rodinných podniků první generace většinou řídí rozvoj svého podnikání intuitivně, lze očekávat, že mnoho jejich zkušeností bez vědecko-teoretického podchycení zanikne s jejich odchodem ze světa businessu. Analýzy, příklady dobré praxe, zkušenosti a názory zakladatelů by mohly být budoucím podnikatelům, laické veřejnosti i nastupující generaci zdrojem poučení z chyb v minulosti, inspirací a doplněním znalostí z mnoha oborů ekonomických věd.  Proto je fenomén rodinného podnikání středem zájmu univerzitní platformy.

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017