Rok rodinného podnikání 2018

Rok rodinného podnikání 2018 je milníkem společenského, ekonomického a legislativního vnímání rodinných firem, živností a farem. AMSP ČR začala historicky největší kampaň pro podporu rodinného typu podnikání a do celoplošné aktivity zapojila jak podnikatelské subjekty, tak rozhodující resorty, profesní spolky, svazy, asociace a neziskové organizace.

Aktuality

Konference "Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generaci"

Likvidovat odpad lze i odpovědně

V GUMEXU vnímají život a podnikání jako hru

V Proximu mají ve vedení mladou krev

Archiv aktualit >>