Rok rodinného podnikání 2018

Rok rodinného podnikání 2018 je milníkem společenského, ekonomického a legislativního vnímání rodinných firem, živností a farem. AMSP ČR začala historicky největší kampaň pro podporu rodinného typu podnikání a do celoplošné aktivity zapojila jak podnikatelské subjekty, tak rozhodující resorty, profesní spolky, svazy, asociace a neziskové organizace.

Aktivity:

Legislativa (ukotvení definice rodinného podnikání) | Konference | Kulaté stoly v regionech | Setkání nástupníků | Soutěž | Univerzitní platforma | Průzkumy | Analýzy | Praktické publikace | Vzdělávání | Stáže nástupníků v rodinných firmách |

Aktuality

Premiera sweet vyrábí české reklamní bonbony

Pekařství a cukrářství, které prodává své výrobky i na e-shopu

Kulatý stůl v reprezentativním sále TU Liberec na TÉMA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

Zrekonstruovaný zámek láká přes sto tisíc návštěvníků ročně

Archiv aktualit >>