Registrace do projektu

Účast v projektu je zdarma.

Úplné jméno nebo název organizace*
IČ*
DIČ*
Adresa sídla společnosti*
Město*
PSČ*
Doručovací adresa (pokud se liší od sídla společnosti)
Počet pracovníků ve firmě*
Jméno zakladatele*
Jméno současného jednatele*
Počet členů rodiny zapojených ve firmě*
Rok založení firmy*
Stručný popis firmy*
Proces předávání firmy*
Roční obrat (orientačně)
Webové stránky
CZ-NACE (obor podnikání)*
Nevíte si rady? Seznam kódů CZ-NACE zde: http://www.nace.cz
Exportujete?*
Kontaktní osoba*
Pracovní pozice*
E-mail*
Telefonní číslo*
Jak/kde jste se o projektu Rodinná firma dozvěděli?*
SOUHLAS se zasíláním elektronických informací*
(celé znění souhlasu je uvedeno v zápatí tohoto formuláře)

Subjekt údajů souhlasí se zasíláním elektronických informací od AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely AMSP ČR a informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s AMSP ČR ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedené adresy, IČ, telefonních čísel nebo elektronické adresy. Tato sdělení mohou obsahovat informace o připravované legislativě související s podnikatelským prostředím, speciální bankovní produkty pro malé a střední podniky a živnostníky, průzkumy, avíza dotačních příležitostí pro firmy, informace o proexportní podpoře, balíčky zvýhodněných produktů a služeb od generálního partnera a hlavních partnerů AMSP ČR apod. Subjekt údajů poskytuje shora uvedené údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: amsp@amsp.cz. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména proveden í opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. AMSP ČR si vyhrazuje právo nezařadit do svého projektu Rodinná firma společnosti, které nesplňují kritéria projektu (viz definice rodinné firmy) nebo podnikatelské subjekty, které uvedly nepravdivé údaje.

Další projekty AMSP ČR:

Svou Cestou
Podnikavá žena
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav