Aktuality

IMS – Drašnar produkuje plastové výrobky pro automotive i hokejisty

Před osmadvaceti lety začal Jiří Drašnar doma v garáži vyrábět plastové moduly na lisu, který získal ze šrotu. Nyní jeho firma IMS – Drašnar vyvíjí a vyrábí produkty z plastu pro automobilový průmysl, ale také pro hokejisty světových mužstev. Společnost také podporuje neziskové organizace, jako jsou Lékaři bez hranic nebo Děti ulice.

IMS - Drašnar s. r. o.

“Slušný podnik pro slušné lidi”

Česká rodinná firma s 28 letou tradicí, která vyvíjí a vyrábí produkty z plastu s vysokou přidanou hodnotou především pro autoprůmysl.

Areál společnosti před rokem 2017

 

Stavba nové výrobní haly - léto 2017

 

Z historie firmy pohledem zakladatele:

Začínal jsem v srpnu 1990 prakticky od nuly, v garáži našeho domku, s lisem koupeným ze šrotu, který jsme si se synem opravili a zprovoznili. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl v oboru neznámý, celkem snadno jsem získával zakázky zprvu na technickou pomoc a potom na lisování - na formách dodaných zákazníkem. Abych mohl na těchto formách provádět drobné opravy, snažil jsem se postupně vybavovat dílnu kovoobráběcími stroji, zpočátku staršími. Za vydělané peníze jsem v roce 1991 koupil náš první nový stroj - malý soustruh MN80. V květnu 1992 jsem dal bance do zástavy náš rodinný domek, koupil a ještě do garáže nainstaloval nový stroj ENGEL. Když už garáž nestačila, pronajali jsme si v roce 1993 prázdnou dílnu na učilišti. Tam jsem zaměstnal několik mých dřívějších spolupracovníků, z nichž mnozí pracují ve firmě dodnes.

 

Moje vize zněla od počátku Výlisky z plastu od A do Z, vyjádřené zkratkou IMS (Injection Moulding Services). To znamená, že dle požadavku zákazníka na nějaký konkrétní plastový díl můžeme nabídnout vše, co je k tomu třeba - počínaje vývojem dílu, což představuje 3D modelování, návrh vhodných materiálů dle požadovaných vlastností dílu či sestavy, přes ekonomický rozbor řešení, spočívající v předpokládaném ročním množstvím dílů. V CAD vytvořený 3D model dílu lze vytisknout na 3D tiskárně (zatím zajišťujeme externě). Dalšími kroky je konstrukce formy a její výroba ve vlastní nástrojárně, a následně lisování, dokončovací práce, montáž či případné úpravy. To vše takříkajíc pod jednou střechou.

 

Od naší konkurence se snažíme odlišit především komplexností naší nabídky, zejména v oblasti vývoje, vstřícností při jednání se zákazníky, a špičkovým technologickým vybavením. Řada řešení, na kterých jsme se významnou měrou podíleli, je firmou Škoda Auto prezentována jako „SIMPLY CLEVER“. Našimi zákazníky jsou zejména automobilky koncernu VW. V úrovni TIER 1 (přímo na montážní linky) to jsou AUDI, BENTLEY, PORSCHE, ŠKODA, SEAT a VW, v úrovni TIER 2 to je především MAGNA. Získávání zakázek v této oblasti je zcela transparentní prostřednictvím anonymního IT portálu. Pro nás to znamená, že naše nabídka musí být lepší, komplexnější a levnější než konkurenční, přičemž kvalita je mimo diskuzi.

 

Za největší úspěch považuji udržení rodinného charakteru a předání řízení firmy v rámci rodiny, a přitom ji rozvinout do nynějších parametrů, byť se o koupi firmy či majetkového vstupu zajímalo (a stále zajímá) řada investorů.

 

Neméně důležitá je též firemní kultura. Naše firma patří ve městě mezi významné zaměstnavatele. Naší prioritou je vytvářet pro zaměstnance dobré pracovní podmínky, dodržovat rovný přístup ke všem, nepřipustit jakoukoli diskriminaci a korupční jednání. Považujeme za důležité chovat se odpovědně k našemu okolí, šetrně k životnímu prostředí, podporovat akce pro děti a mládež, neziskové organizace (Děti ulice, Lékaři bez hranic, Unicef, sdružení Za jeden provaz…), kulturní a sportovní akce (Festival Antonína Bennewitze, Smetanova Litomyšl, podporujeme též nadějného českotřebovského juniorského závodníka v Motokrosu atd.)

 

A pohled medií:

Záměrem firmy je udržitelný rozvoj firmy z hlediska finančních zdrojů, lidských zdrojů, výrobních zařízení a infrastruktury se snahou zabránit překotným investicím a vysokému zadlužení firmy, které by mohlo ohrozit její samotnou existenci. Chce být i nadále stabilním a odpovědným zaměstnavatelem, který nabízí pracovní uplatnění širokému spektru občanů. Firma je přátelským a otevřeným partnerem pro obec, státní správu i neziskový sektor. Veškerou svou činnost provádí s ohledem na ochranu životního prostředí.[1]

Do řízení už moc nemluvím: Jiří Drašnar přenechává vedení společnosti svému zeti a věnuje se především vývoji nových výrobků. Po 25 letech předává vedení druhé generaci.[2]

 

Nástrojárna a výroba forem prostřednictvím nejmodernějších technologií představuje rozhodující faktor při získávání nových zakázek. Umožňuje nejen výrobu forem a speciálních nástrojů i různých montážních přípravků, ale i jejich flexibilní údržbu a promptní opravy či úpravy.

Centrum VM-6 01 pro přesné CNC obrábění

 

Drátová řezačka FANUC ALPHA 1iE [3]

Za konkurenční výhodu firma považuje flexibilitu a schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníků. Kvalita je formulována v dokumentu nazvaném Politika integrovaného systému řízení, kterým si firma klade za cíl zvýšit prestiž a konkurenceschopnost, vyrábět a prodávat výrobky založené na výsledcích vědy a výzkumu.  Společnost není jenom montovnou, ale také vyvíjí nové výrobky na objednávku automobilky. Svůj pozitivní vztah k inovacím firma prokazuje spoluprací na vývoji patentovaných dílů (společně s Vývojovým oddělením Škoda Auto a.s.), z této spolupráce pochází celá řada nyní vyráběných součásti interiérů i exteriérů vozů Škoda Auto, AUDI, Volkswagen a Bentley. Vývoj, kostrukce a kompletní výkresová dokumentace je zpracovávána pomocí 3D CAD SW SolidWorks. Firma IMS-Drašnar s.r.o. v současné době zaměstnává 4 konstruktéry, spolupracuje s externími konstruktéry.

 

Též v oblasti úspor energie je firma úspěšná - projekt Využití odpadního tepla v programu Úspory energie v období 2004 až 2006 obdržel ocenění od Ministra průmyslu a obchodu.6

 

Mimo odvětví automotive se firma pyšní  výrobou ochranných štítů pro hokejisty z PC – považuje ji za nejnáročnější optickou aplikaci, kdy byl vytvořen 3D model, vyrobena forma a jsou lisovány výlisky, které po finálním zpracování firmou BOSPORT používají hokejisté světových mužstev.

Kryt pro hokejisty [4]

 

Maska pro hokejisty[5]

 

Kvalita je základním požadavkem úspěchu a prosperity. Firma splňuje požadavky normy ISO 9001 : 2015, IATF 16949 : 2016,  ISO 14001 : 2015. K zajištění kvality využívá přístroje a zařízení na vysoké úrovni,  zejména 3D měřící přístroj ZEISS, spektrofotometr, měřící mikroskop. Procesní audit firmy ŠKODA-AUTO a.s. ověřil splnění podmínek dle Formel Q-Fähigkeit.

Firma získala třikrát po sobě (naposledy v roce 2015) ocenění druhá nejlepší firma Pardubického kraje. Vzešla z konkurence cca 259 přihlášených společností.

IMS - Drašnar s. r. o.

Sídlo firmy: Semanínská 2090, 560 02 Česká Třebová

Datum vzniku 30.7.1997[6]

Tel.: +420 464 622 111, Fax.: +420 465 531 050
E-mail: ims@ims-sro.cz
Web: www.ims-sro.cz

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz

 [1] http://www.ims-sro.cz/o-firme

[2] BEDNAŘÍK, Radek. Rodinná firma vyrábí v hale u nádraží v České Třebové díly pro Bentley či Audi. 29.10.2015. https://archiv.ihned.cz/c1-64795370-rodinna-firma-vyrabi-v-hale-u-nadrazi-v-ceske-trebove-dily-pro-bentley-ci-audi

[3] http://www.ims-sro.cz/nastrojarna

[5] http://www.ims-sro.cz/ostatni#lightbox

6 http://www.ims-sro.cz/tepelne-hospodarstvi

[6] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES 22.4.2018

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu