Třetí neformální setkání nástupníků ONLINE

21. 09. 2020, VŠE v Praze

Letošní třetí neformální setkání nástupníků rodinných firem se uskuteční
v pondělí
21.9. 2020
od 17 hod. do cca 19hodin online.

ZMĚNA!! PROBĚHNE ONLINE!!

Diskuzi povede Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM, zástupce vedoucího
a akademický ředitel Centra pro rodinné firmy, který racuje jako odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, kde garantuje anglicky vyučovaný kurz Strategy and Succession in Family Businesses. Strávil dva výzkumné semestry na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a studijní rok v USA. Problematika cílů, rodinných vztahů, nástupnictví a financí rodinných firem je předmětem nejenom jeho výzkumu, ale každodenní praxí, jelikož sám
v rodinné firmě působí. Martin je moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské
a sociální rady OSN.

Téma letošního třetího setkání:

Mezigenerační a sourozenecké konflikty – naše rodina snad není normální.

 

CO VÁM SETKÁNÍ PŘINESE?
Nejcennější je pro účastníky fakt, že se mohou mezi sebou bavit o problémech, které aktuálně řeší. Během představení si rychle zjistíte, co jednotliví lidé řeší
a s kým si chcete popovídat. Často již máte řešení tam, kde jiní tápou nebo naopak.

 

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017