Rodinná firma

Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Vícegenerační povaha rodinných podniků přispívá ke stabilitě hospodářství, neboť mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. Rodinné farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova. Evropský parlament proto vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy s ohledem na specifika rodinných firem a vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání. Toto jsou hlavní důvody, proč AMSP ČR věnuje rodinným firmám již od r. 2012 zvýšenou pozornost a podporu.

Aktivity:

Legislativa (ukotvení definice rodinného podnikání) | Konference | Kulaté stoly v regionech | Setkání nástupníků | Soutěž | Univerzitní platforma | Průzkumy | Analýzy | Praktické publikace | Vzdělávání | Poradenství|

Aktuality

Postřehy z konference Děti a majetek. Jak je nezkazit?

Kulatý stůl rodinných firem a následná konference Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti proběhly na Zámku Žďár nad Sázavou

Poslední letošní Neformální setkání nástupníků se uskuteční již 3.12. 2019

denikn.cz: Lepší vnímání rodinných firem je jedním ze třiceti úspěchů české ekonomiky za třicet let, říká AMSP ČR

Archiv aktualit >>