Rodinná firma

Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Vícegenerační povaha rodinných podniků přispívá ke stabilitě hospodářství, neboť mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. Rodinné farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova. Evropský parlament proto vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy s ohledem na specifika rodinných firem a vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání. Toto jsou hlavní důvody, proč AMSP ČR věnuje rodinným firmám již od r. 2012 zvýšenou pozornost a podporu.

Aktivity:

Legislativa (ukotvení definice rodinného podnikání) | Konference | Kulaté stoly v regionech | Setkání nástupníků | Soutěž | Univerzitní platforma | Průzkumy | Analýzy | Praktické publikace | Vzdělávání | Poradenství|

Aktuality

denikn.cz: Lepší vnímání rodinných firem je jedním ze třiceti úspěchů české ekonomiky za třicet let, říká AMSP ČR

nejbusiness.cz, iprosperita.cz a casopisczechindustry.cz: Rodinné firmy bez podpory vytvořily v ČR 1 500 000 pracovních míst a staly se tak páteří naší ekonomiky, uvádí Libor Musil místopředseda AMSP ČR a majitelem rodinné firmy Liko-S

Expanze rodinných firem

Konference: „Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti“

Archiv aktualit >>