Rok rodinného podnikání

Rok 2018 vyhlásila AMSP ČR Rokem rodinného podnikání 2018 a stejně jako u předchozích projektů, Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, i v roce 2018 informujeme každý měsíc o své činnosti v rámci tentokráte rodinného podnikání.

Rok rodinného podnikání 2018 (RRP 2018) byl hlavním nedotačním projektem AMSP ČR v daném roce. Šlo o projekt zastřešující aktivity spojené s generační výměnou a nástupnictvím v rodinných firmách. Zahrnoval rovněž změnu legislativy – ukotvení definice rodinného podnikání, dále soutěž „Equabank Rodinná firma roku“, kde partnery byly společnosti Equabank, Leaseplan Česká republika, Deloitte a Amway. Vítěz byl vyhlášen na Dni podnikatelů ČR 10. 10. 2018. Cílem projektu byla výměna zkušeností, přenos know-how ze zahraničí, rady, tipy, doporučení a upozornění nejčastější chyby. AMSP ČR úspěšně realizovala řadu regionálních kulatých stolů zakladatelů a nástupníků rodinných firem s velmi pozitivní odezvou. Ve spolupráci s partnerem Deloitte byla realizována analýza legislativního ukotvení rodinné firmy v okolních zemích
a srovnání s legislativou ČR s návrhem definice rodinné firmy, rodinné farmy
a rodinné živnosti.  Rodinné podnikání zmapovala pro AMSP ČR rovněž agentura na výzkum trhu IPSOS dalšími dvěma nezávislými průzkumy mezi rodinnými firmami v roce 2018. Pokračovala i spolupráce univerzitní platformy (VŠE, VŠFS, TUL) v rámci programu na výuku Family Business vč. setkávání univerzitní platformy a přípravy celostátní konference na začátku r. 2018 a zpracování výstupů z ní. Samostatný web www.rodinnafirma.net informoval a nadále informuje tuto cílovou skupinu o veškerých akcích a zajímavých odkazech na publikace a doporučení pro rodinné firmy. Aktivity zahrnovaly i aktivní spolupráci s novými partnery – společnostmi ŠKODA AUTO a Makro. Součástí aktivit RRP 2018 byla i realizace velkého letního televizního speciálu ve spolupráci s ČT1 Toulavá kamera Za rodinným stříbrem, kde jsme představili 32 drobných rodinných firem a farem a současně 8 velkých podnikatelských ikon.

Veškeré aktivity RRP 2018 si můžete projít v měsíčních Zpravodajích RRP 2018 níže, které je chronologicky do detailu mapují:

 

ZPRAVODAJ ROKU RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Zpravodaj RRP2018 - LEDEN

Zpravodaj RRP2018 - ÚNOR

Zpravodaj RRP2018 - BŘEZEN

Zpravodaj RRP2018 - DUBEN + KVĚTEN

Zpravodaj RRP2018 - ČERVEN

Zpravodaj RRP2018 - ČERVENEC

Zpravodaj RRP2018 - SRPEN

Zpravodaj RRP2018 - ZÁŘÍ + ŘÍJEN

Zpravodaj RRP2018 - Listopad+Prosinec

 

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

  • Zpravodaj RRP 2018
  • Registrace do soutěže Equa bank Rodinná firma roku
  • Vysílání seriálu "Toulavá kamera za rodinným stříbrem"
  • 24. 8. 10:00 – 13:00 h - Kulatý stůl rodinných firem z tv pořadu „Toulavá kamera Za rodinným stříbrem“ v Českých Budějovicích u příležitosti agrosalonu Země živitelka (Výstaviště České Budějovice, protokol R2)
  • 24. 8. 14:00 – 15:00 h - Slavnostní předávání Ocenění rodinným firmám z tv pořadu „Toulavá kamera Za rodinným stříbrem“ na podiu v Pivovarské zahradě (Výstaviště České Budějovice) za účasti protagonistky pořadu Ivety Toušlové a ministra zemědělství Miroslava Toman

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:


Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu