Knihovna

Dostupná literatura v češtině:

 

PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-162-0.

Rámcový obsah:

  1. Význam, historie, současnost, budoucnost rodinného podnikání v ČR
  2. Nástupnictví – příležitost a mezigenerační výzva, fáze nástupnictví, sestavení rodinné ústavy
  3. Kulatí stoly – doporučení od rodinných firem rodinným firmám.

Text je doplněn příběhy českých rodinných podniků, které se nacházejí v různých fázích předávání

Dostupné zdarma z https://drive.google.com/file/d/1r6YH1YNC2DYmoHKCLXz1ApKhsQccac3M/view

 

 

MARTEL, Judy. Rodinné firmy na rozcestí: jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti. Přeložil Eva KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0332-4.

 

Jak úspěšně předat rodinné bohatství další generaci? Jak zachovat lidský a intelektuální kapitál rodiny? Kniha poskytuje jasné odpovědi na důležité otázky spojené s rodinným podnikáním.

 

Dostupné na http://www.martinus.cz/?uItem=267218&ppcbee-adtext-variant=obecn%C3%A9+1&gclid=CjwKCAiAt8TUBRAKEiwAOI9pAIZqZJ2WjxRxbNVPznQE4a0UaQbx2XRmHCPDDnylMFk47yxIRw5qXBoCNi0QAvD_BwE#description

 

ROUVINEZOVÁ, Denise Kenyon a John L. WARD. Rodinná firma. Jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik.  Barrister. 2016 ISBN 978-80-7485-095-0

 

Rodinný podnik, v mnoha zemích nejobvyklejší a nejrozšířenější forma podnikání, se často potýká s otázkami ohledně následnictví a správy, a zejména pak vztahů mezi managementem, členy správní rady a příslušníky rodiny. Kniha přinášející statě od předních myslitelů a praktiků v oblasti rodinného podnikání pokrývá taková témata, jako je zajištění prosperující rodinné firmy, rodinná strategie, správa podniku a následnictví.

Dostupné z http://barrister.cz/knihy/rodinna-firma/

 

 

 

 

Kolektiv autorů. Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání. Liberec: EDICE Ekonomické fakulty TU Liberec.  2017. ISBN 978-80-7494-352-2

Rámcový obsah:

  1. Monitoring přístupů k definování pojmu RF, vymezení rodinného podnikání v ČR
  2. Analýza přístupů ke specifikům rodinného podnikání pro hodnocení jeho vitality, Metodický postup hodnocení specifik ovlivňujících vitalitu rodinného podnikání, Vyhodnocení vitality rodinného podnikání, Hodnocení vnějšího prostředí rodinného podnikání

Dostupné zdarma z http://www.rodinnafirma.net/data/web/publikace/publikace-typologie-a-hodnoceni-vitality-rodinneho-podnikani-2017.pdf

 

 

 

 

MACHEK, Ondřej. Rodinné firmy. V Praze: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-638-8.

Rámcový obsah:
1. Rodinné podnikání jako vědní obor
2. Definice rodinných firem
3. Specifika rodinných firem
4. Správa společností v rodinných firmách
5. Formulace a obsah strategie rodinných firem
6. Problematika nástupnictví a profesionalizace
7. Konflikty v rodinných firmách
8. Výkonnost rodinných firem
9. Rodinné firmy v České republice
10. Směrování budoucího výzkumu

 

Dostupné na http://www.beck.cz/rodinne-firmy

 

 

 

 

RYDVALOVÁ, P. aj. Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí. 1.

vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-

7494-245-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční literatura:


SCHWASS, Joachim a Anne-Catrin GLEMSER. Wise family business: family identity steering brand success. In: . 2016.

Wise Family Business aims to help families in business to identify new and better ways of achieving longevity, sustainability and performance. The book presents ground-breaking new insights and practical examples from a range of growing family businesses in which the owning families are visible and, in most cases, have branded the business with their family name.

 

 

Dostupné z https://www.palgrave.com/gp/book/9781137585998

 

 

 

 

 

ARONOFF, Craig E. a John L. WARD. Family meetings: how to build a stronger family and a stronger business. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-11101-1.

 

 

Regular meetings help build a strong family. And a strong family has a much better chance at long term success. In Family Meetings, authors Aronoff and Ward show that holding regular meetings is one of most important ways of ensuring less conflict and more collaboration.

 

 

Dostupné z https://www.palgrave.com/gp/book/9780230111011

 

 

 

 

MONTEMERLO, Daniela a John L. WARD. The family constitution: agreements to secure and perpetuate your family and your business. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-11116-5.

 

Designed for families planning to draft a Family Agreement, families deciding whether or not to begin the process, and those that have already established a Family Agreement, this book illustrates the fundamental components and their importance to the success of the family business.

 

Dostupné z https://www.palgrave.com/us/book/9780230111165

 

 

 

 

 

ARONOFF, Craig E. a John L. WARD. Family business governance: maximizing family and business potential. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-11106-6.

 

 

Strong family governance can create an environment of smooth decision making, cohesiveness, effective conflict resolution and a directive that moves the business forward. Authors Aronoff and Ward show leaders why a strong governance is critical to taking families from one generation of success to the next.

 

Dostupné z https://www.palgrave.com/us/book/9780230111066

 

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017