Aktuality

STARTér - pomůže s rozjezdem podnikání v řemeslu i službách

Začínáte podnikat a potřebujete pomoci finančně s rozjezdem podnikání? Potřebujete vytvořit nové pracovní místo či nabíráte nové zaměstnance? Pomoci Vám může STARTér, Věř si a podnikej – projekt Nadačního fondu Veolia, který už tímto způsobem finančně podporuje začínající a drobné podnikatele od roku 2000.

O programu STARTér

Projekt podporuje podnikatelské záměry z oblasti tradičních i netradičních řemesel a výroby, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služeb pro obyvatelstvo, domácnosti či sociálních služeb.

Příspěvek zájemcům po schválení pomůže uhradit prvotní investice při rozjezdu podnikání a lze ho využít jako investici na pořízení hmotného majetku. Výše příspěvku může činit až 60 000 Kč na jedno pracovní místo. Nadační příspěvek je možné využít pouze k nákupu hmotného majetku – například na vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání. Zažádat si o něj není vůbec složité a  každému, kdo si nebude vědět rady, budou zástupci NF Veolia nápomocni.

Za dobu trvání programu podpořil NF vznik 2 704 nových pracovních míst, z toho 399 pro osoby se zdravotním postižením. Na nadačních příspěvcích rozdělili téměř 129 milionů korun.

Jaké jsou podmínky získání příspěvku?

Zájemce o příspěvek musí splňovat tyto základní podmínky:

  • vytvoření alespoň jednoho dlouhodobého pracovního místa, i OSVČ na minimální dobu dvou let

  • vložit do podnikání i vlastní zdroje

Čerpání příspěvku se nevylučuje s čerpáním jiných dotací, např. z úřadu práce, EU apod.

Prvním krokem k získání příspěvku je podání tzv. předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o záměru a žadateli.

V případě schválení je žadatel zástupci Nadačního fondu Veolia kontaktován.

Více informací o projektu a předběžný informační dotazník naleznete na: www.nfveolia.cz.

konference 7

konference 7

konference 7

 

konference 7

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu