Aktuality

Publikace Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích

Jak uchopit pojem rodinné podnikání? Jak řídit nástupnictví a jak předcházet konfliktům? Především systematicky, strategicky, s analýzou dopadu všech rozhodnutí na rodinu a na podnikání. Manažerské výzvy, jejich implementace do každodenní praxe a dlouhodobého úspěchu, jsou rozhodujícím způsobem ovlivněnyvztahy v rodině.

Publikace ke stažení zde: Publikace Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích

Proč věnovat rodinnému podnikání zvýšenou pozornost? Podle Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodinné podniky v Evropě jako zdroj budoucího růstu a lepších pracovních míst rodinné podniky tvoří více než 60 % všech malých i velkých společností v Evropě a poskytují pracovní místa 40–50 % všech zaměstnanců. V převážné většině ekonomik zaujímají největší podíl mikropodniky a maléa střední podniky, většina rodinných podniků patří právě do tohoto sektoru.

Hlavním přínosem rodinných podniků je jejich dlouhodobá perspektiva, specifické hodnoty utvářející jejich jedinečnost. Nenapodobitelná kultura se zakládá na hodnotách, jako například velké důvěře v podnik, vysoké kvalitě nabízených služeb a produktů, pohodě a příjemné atmosféře. Proč? Jejich podnik má totiž tvář – tvářzakladatele, tvář rodinných příslušníků, která je garancí spolehlivosti, zájmu o to vytvořit, udržet a předat rodinné know-how. Dlouhodobou perspektivou rodinných podniků se rozumí to, že vytvářejí trvalá pouta se zainteresovanými subjekty – zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i místními komunitami. Pro rodinné podniky je charakteristické přání majitelů předat je další generaci, péče o zaměstnance a odpovědnost za ně. I tento aspekt v podnicích, v nichž se vztahy zakládají na důvěře a částečně i na emocích, posiluje jejich společenskou odpovědnost. 

V České republice byla tradice rodinného podnikání zpřetrhána socialistickým zřízením, novodobá historie rodinného podnikání se začíná psát až po roce 1989. Regulace a podpora rodinných podniků se neliší od regulace a podpory společností, které nejsou v rodinném vlastnictví. Specifické jsou až otázky týkající se oblasti spojené s právními aspekty při řešení nástupnictví a přerozdělení vlastnictví, specifická je i oblast řízení konfliktů ovlivněných emocemi rodinného prostředí. V České republice neexistuje jednotná definice pojmu rodinné podnikání a neexistují jakékoli statistiky specifické pro rodinné podniky. Nicméně se dá říci, že většina živností, malýcha středních podniků budovaných v posledních 28 letech jsou podniky rodinné a logicky se nacházejí na prahuprvního generačního předání.

Cílem této publikace je na základě kompilace teoretických východisek odborných textů, ale především prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na příkladech dobré praxe, příbězích českých rodinných podniků, na základě diskusí u kulatých stolů, zobecnit stávající stav rodinného podnikání v České republice, nastínit postupřízení nástupnické strategie.


Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017