Aktuality

Rodinný koncern čítá pět firem

Hned v roce 1990 začal Jaroslav Nosräti podnikat díky v restituci získanému zdevastovanému areálu bývalé slévárny v Ostravě. Tehdy založil první maloobchodní prodejnu a servis chladicí techniky, dnes jeho Nosreti Group čítá pět firem – mezi nimi i vinařství.

…nikdy nesklouznout k šedi a ke stereotypu. Obchod je krásná disciplína. Je jedno, s čím obchodujeme, ale vždy nás to musí bavit….

NOSRETI Group je označení pro  skupinu společností vlastněných panem Jaroslavem Nosräti.  Jaroslav Nosräti - majitel koncernu NOSRETI a statutární orgán se věnuje  řízení firmy Vinařství Nosreti s.r.o. Dcera Aneta Kleiber Nosrätiová - v letošním roce oslavila deset let v rodinných barvách - statutární orgán, věnuje se řízení firem NOSRETI reality a.s. a NOSRETI velkoobchod s.r.o.

Základní myšlenkou NOSRETI Group je být důvěryhodným partnerem v oblasti podnikání se zodpovědným přístupem ke společnosti i životnímu prostředí. Zákazníci jsou pro firmu na prvním místě, vždy se mohou spolehnout na to, že vyřčené sliby budou splněny – obdobně dodavatelé a zaměstnanci.

 

Jak firma začínala? … „Po revoluci přišla příležitost, a tak jsem začal podnikat hned v roce 1990. K začínajícímu podnikání mi tehdy napomohl v restituci získaný zdevastovaný areál bývalé slévárny v Ostravě, který založil již roku 1919 můj pradědeček Jaroslav Kroulík a který sloužil jako provozovna Elektrotelevizní služby. Trh se otevřel, a protože byl do té doby zcela nenasycen, bylo potřeba chytit příležitost za pačesy. Tak byly položeny základy první maloobchodní prodejny a servisu chladicí techniky, tehdy pod hlavičkou Elektro NOSRETI. Tak začal příběh NOSRETI, kde jeden z hlavních pilířů, elektro, významně figuruje na trhu dodnes…Důležitým mezníkem byl rok 1995, kdy jsem vstoupil do společnosti ČSAD SPECIALTRANSPORT, která se později jako Specialtransport NOSRETI stala špičkou v přepravě největších a nejtěžších nákladů ve střední Evropě. V roce 2009 pak vznikla společnost NOSRETI reality, která spravuje všechny nemovitosti koncernu. To byl první úkol dcery Anety, která po studiu a následných zkušenostech ve financích a energetice přešla do rodinné firmy. Vzhledem k mým kořenům z jižní Moravy a lásce k vínu vzniklo v roce 2010 Vinařství Nosreti a z koníčku se časem stal prosperující podnik. Dnes celý koncern zaštiťuje NOSRETI Group. Spolu s úspěchy v podnikání přišla i řada neúspěchů. V lidské rovině samozřejmě nejvíce bolí odchod těch, kteří mě na mé podnikatelské cestě provázeli. Naopak největším úspěchem je pro mě to, že i po tolika letech rosteme, máme spoustu plánů a práce nás stále baví. Máme skvělé zaměstnance a kolegy, z nichž někteří jsou s námi od samého počátku a jsou součástí naší rodiny NOSRETI…“[1]


Rodinné Vinařství Nosreti s.r.o. se nachází ve staré vinařské obci Zaječí na jižní Moravě, kde pod modrým nebem a žhnoucím sluncem dozrávají vína prvotřídní kvality a chuti, v rozsáhlém areálu vinného sklepa vystavěného v roce 1921 americkým státním občanem. Po zabrání Československa se stala obec s převážně německým obyvatelstvem součástí Sudet a sklep přešel do rukou německým majitelům. Po válce, po osídlení Sudet českým obyvatelstvem, přešel areál pod Družstvo vinařů obce. Po vzniku Vinařských závodů Velké Pavlovice přechází areál do jejich držení a to až do chvíle, kdy tento státní podnik provedl po roce 1993 špatně privatizační projekt a o areál se přihlásil stát. Soudní spory se táhly dlouhých sedm let, díky čemuž byl celý objekt značně zdevastovaný. Po dohodě se státem i s Vinařskými závody kupuje zchátralý objekt v roce 2000 Jaroslav Nosräti. Přibližně 15 let probíhá celková přestavba areálu na ucelený vinařský podnik s vlastními 20 ha vinic, penzionem, rozsáhlým zázemím a volnočasovými zážitkovými aktivitami. PO DOBRÉM JÍDLE A DOBRÉM VÍNĚ JE TŘEBA SE DOBŘE VYSPAT...[2]

 

 

Tradice a profesionální zkušenosti především na poli chladicí a mrazicí techniky společnosti sahají až k roku 1990, kdy pan Jaroslav Nosräti začal podnikat v oblasti servisu a prodeje chladniček a mrazniček. Specializací společnosti je velkoobchodní prodej gastro vybavení, bílého zboží a zařízení pro vytápění. Svým zákazníkům nabízí řadu produktů vlastní obchodní značky NORDline, je také výhradním distributorem předních evropských značek elektro zboží, jako jsou například dánský Vestfrost a Tefcold, JUKA a Byfal z Polska, nebo Zoin z Itálie. K orientaci v technických parametrech, designu, výběru i nákupu slouží e-shop ABCelektrodum.cz, kde zájemce najde kompletní  produktovou nabídku. Propracovaný systém logistiky a strategické fungování skladů zajišťuje extrémně rychlou expedici i dodávku objednaného zboží. Prostřednictvím širokého obchodního zastoupení společnost informuje všechny  partnery o novinkách na trhu, nových technologiích a produktech. Zároveň ale umí pracovat i s opačným tokem informací. Nabídku produktů NOSRETI velkoobchod s.r.o. neustále přizpůsobuje reálným nárokům oboru a požadavkům stávajících i potenciálních klientů.[3]

 

Společenská odpovědnost se stala samozřejmostí.  …"Naše skupina dlouhodobě podporuje charitativní, kulturní i sportovní aktivity. Mezi nejvýznamnější patří bezesporu dlouhodobá podpora Dětského centra Domeček v Ostravě, které poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči malým dětem. Do podpory se každoročně zapojují také zaměstnanci skupiny  NOSRETI, a společně tak pomáháme nejmenším dětem, ke kterým byl osud neobyčejně krutý. 10. července 2018 – Skupina společností NOSRETI předala finanční dar na koupi čističek vzduchu a ultrazvukových inhalátorů za téměř 100 tisíc korun.

 

Od roku 2010 podporujeme celonárodní dobrovolnickou úklidovou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se aktivně zapojují také naši zaměstnanci. Díky této akci se každý rok podaří posbírat tisíce tun odpadu, který hyzdí přírodu České republiky.

 

 

Nemůžeme opomenout ani naše partnerství s významnými kulturními akcemi jako je Colours of Ostrava a Czech Dance Open. Podporujeme také sportovní dny Hasičského záchranného sboru či Sportovní klub Zaječí. Využíváme elektrickou energii a teplou vodu z fotovoltaických a solárních systémů, v oblasti prodeje výrobků zajišťujeme zpětný odběr odpadů, v rámci dopravy se snažíme splňovat na vozidlech nejpřísnější evropské limity EURO 6 a v rámci vinohradnictví úspěšně aplikovat systém integrované produkce za minimalizace chemických zásahů do přírody…[4]

 

NOSRETI Group s.r.o.

Sídlo firmy: 70900 Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 2020/231

Datum vzniku: 30.8.2016[5]

 

http://www.nosreti.cz

+420 595 696 696, fax +420 595 696 598

e-mail: sekretariat@nosreti.cz[6]

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

 [1] Jaroslav Nosräti  představuje firmu odborné porotě v rámci nominace do soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2018.

[2] http://vinarstvinosreti.cz/sluzby/

[3] http://www.nosreti-velkoobchod.cz/o-spolecnosti/

[4] Jaroslav Nosräti  představuje firmu odborné porotě v rámci nominace do soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2018.

[5] Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  13.9.2018

[6] http://www.nosreti.cz/192-kontakt.htm

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017