Aktuality

Modelárna posílá většinu své výroby do zemí Evropské unie

Během druhé světové války si založil František Novák truhlárnu, kde zaměstnával od tří do osmi zaměstnanců. Mezi nimi i své syny, kteří ale museli z firmy odejít. K podnikání se vrátil až vnuk Františka Nováka Oldřich, který v roce 1992 založil podnik na výrobu modelového zařízení a kokil. Nynější Modelárna Novák loni vyrobila přes tisíc kusů přípravků a modelů, 40 procent produkce zůstane na českém trhu, zbytek je určen pro EU.

Modelárna Novák nabízí v rámci divize KONSTRUKCE tvorbu 3D kontrolních přípravků pro plastové, kovové a plechové výrobky různých odvětví průmyslu, tvorbu 3D slévárenských modelů, rototypů, přípravků a forem, úpravu 3D dat slévárenských modelů, programování CNC 3 a 5osého frézování.

 

Nosným programem NÁSTROJÁRNY je výroba kontrolních přípravků pro plastové, kovové, plechové díly různých odvětví průmyslu (převážně průmysl automobilový), trubky a hadice všech rozvodových systémů kapalin.

MODELÁRNA vyrábí dřevěné kontrolní přípravky trubek a hadic rozvodných systémů kapalin, dřevěné modely a jaderníky pro kusovou, sériovou výrobu a slévárenskou výrobu. Dřevěné, kovové modelové desky pro ruční nebo strojní formování, modely z licích pryskyřic, modely s polystyrénu pro kusové lití. Opravy a konstrukční změny stávajících modelů dle technologie různých sléváren, formy na laminování, formy pro tvarování plastů za tepla.[1]

Když se podíváme do historie, zjistíme, že začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku. Na fotografii je zleva majitel firmy František Novák a druhý zprava jeho syn Oldřich Novák starší. V začátcích se firma orientovala na výrobu stavebního truhlářství.

Po 2. světové válce došlo k nucenému odchodu dvou synů do firmy Pujman na Novém Ransku. Zde, příchodem modelářů ze Starého Ranska a příchodem truhlářů z malých firem z okolí, došlo k vzájemnému propojení zkušeností.

Oldřich Novák st. pracoval v Modelárně na Novém Ransku do svého odchodu do důchodu. Jeho syn Oldřich Novák zde pracoval jako vedoucí modelárny a konstruktér kokil až do roku 1992. Téhož roku založil vlastní firmu, která se zabývala výrobou modelového zařízení a kokil. Postupně zaměstnával od 2 do 15 zaměstnanců. Výroba začínala v dílně jeho otce, v roce 1995 postavil novou provozovnu modelárny a postupně další dvě přístavby až do současné podoby. Postupně docházelo k zavádění CAD/CAM technologií, CNC obrábění, 3D měření a rozdělení provozu na modelárnu a nástrojárnu. V roce 2010 předal firmu synovi - současnému majiteli.[2]

Firma se postupně rozrůstá. V roce 2017 vyrobila 1 250 ks přípravků,  modelů, atd.  40 % produkce je určeno pro trh ČR, 60 % do 8 zemí EU. Nyní ve firme pracuje 40 zaměstnanců. Firma investuje do nových technologií -  bylo instalováno 5osé CNC HURCO VMX 42 SRi, 3D merci rameno Cimcore.[3]

 

 

Zásadami a hodnotami, které uznávají všechny generace Nováků, je řídit se selským rozumem, být slušný, poctivý,  odvádět kvalitní práci… Plány do budoucna? Zvětšit podíl vývozu do zemí EU. Firma podporuje sportovní akce v regionu,  sponzoruje 5 sportovních klubů, další ze společensky odpovědných aktivit je adopce na dálku.[4]

 

 

Petr Novák

Sídlo firmy: 12000 Praha - Vinohrady, Na Folimance 2152/21

Datum založení: 5.12.1995[5]

 

Provozovna a dodací adresa:

Modelárna Novák, Petr Novák

Chrudimská 165, 582 63 Ždírec nad Doubravou

 

tel. ústředna: 00420 569 694 402, majitel: Petr Novák, e-mail: novak@modelarna-novak.com

https://www.modelarna-novak.com[6]

 

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.



[1] https://www.modelarna-novak.com/cs/#modelar

Modelárna Novák nabízí v rámci divize KONSTRUKCE tvorbu 3D kontrolních přípravků pro plastové, kovové a plechové výrobky různých odvětví průmyslu, tvorbu 3D slévárenských modelů, rototypů, přípravků a forem, úpravu 3D dat slévárenských modelů, programování CNC 3 a 5osého frézování.

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017