Aktuality

Své produkty Kasko dodává na čtyři kontinenty

Společnost Kasko byla založena v roce 1992, působí v obci Slavkov nedaleko Uherského Brodu. Zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti vývoje a konstrukce, výroby forem a nástrojů, vstřikování plastů, montáže a kompletace dílů. Své produkty firma dodává na tři kontinenty a jsou určeny pro různé modely aut.

KASKO spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od svého vzniku je ryze českou, dnes již rodinnou společností. Působí  na Moravě v blízkosti hranic se Slovenskem v obci Slavkov, která se nachází nedaleko Uherského Brodu. Je renomovanou firmou, která poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vývoje a konstrukce, výroby forem a nástrojů, vstřikování plastů, montáže a kompletace dílů. Produkty firma dodává na 3 kontinenty a jsou určeny pro různé modely aut.

Původní areál bývalého zemědělského družstva se za více jak 25-ti leté období změnil k nepoznání. Zastaralé budovy byly postupně nahrazeny novými moderními halami. Přímo v areálu jsou dva závody. LISOVNA plastů, která má více než 300 zaměstnanců a NÁSTROJÁRNA s cca 45 zaměstnanci. Z počátku byla výroba lisovny zaměřena spíše na produkty určené do spotřebitelské sítě jako například různé autodoplňky, obuvnické komponenty a jiný sortiment. Později se produkce rozšířila o dodávky sériových dílů pro automobilový průmysl, který má dnes dominantní postavení. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými technologiemi. Dnes je provoz vybaven  moderními vstřikolisy s uzavírací silou od 35 do 1100 tun včetně dvoukomponentního stroje, technologií ultrazvukového svařování. S cílem poskytnout zákazníkům lepší a komplexní servis, byla v roce 2005 vybudována zcela nová nástrojárna, jejíž součástí je samostatné oddělení vývoje a konstrukce, které zpracovává 3D a 2D technické dokumentace plastových dílů, vstřikovacích forem a jiných nástrojů. Firma využívá software CatiaV5 a celou řadu trendových SW a HW nástrojů z této oblasti.

Původní areál

 

Letecký pohled, 2017

Majitelé firmy – p. Zdeněk Kadlček a Ing. Antonín Kadlček  neustále sledují a inspirují se trendy ve svém oboru. Kladou důraz na inovace, automatizaci a kvalitně odvedenou práci. Za svoji velkou devizu  považují především flexibilitu.    Od roku 1992, kdy firma vznikla, nashromáždili a stále shromažďují cenné informace a znalosti,  které jejich podnikání posunují stále vpřed.  Generovaný zisk reinvestují do rozvoje a inovací. Inovace procesů a  robotizace je pro ně silné téma a  každodenní výzva.

Historické milníky?

1992

založení společnosti, přijato prvních 6 zaměstnanců

1993

zahájení výroby v pronajatých prostorech bývalého zemědělského družstva

1994

první sériové dodávky na linku Škoda Auto

1998

certifikace dle normy ISO 9002, VDA 6.1

1999

výstavba nové haly - lisovny

2002

certifikace dle normy ISO 14001 a EMAS

 

2003

rozšíření certifikace o ISO/TS 16 949

2004

dokoupení areálu bývalého zemědělského družstva

2005

založení sesterské firmy - nástrojárny KASKO Formy s.r.o.

2007

počet zaměstnanců překročil počet 200

2008

ocenění firmy - 3. místo v soutěži "Štika českého průmyslu" ve zlínském kraji

recese - počátek krizového vývoje - omezení výroby

2009

zahájení výroby na 1 000T vstřikovacím lisu pro nový vůz YETTI

2010

zahájení nepřetržitého provozu na lisovně plastů, postupné oživování trhu a s tím spojený růst výroby

2011

ocenění firmy TOP 100 - ratingové nejvyšší hodnocení stability - AAA excelent

počet zaměstnanců překročil hranici 300

2012

implementace nového informačního systému pro řízení výroby - PHARIS

20. výročí firmy (den otevřených dveří)

2013

získání ocenění D&B - rating na nejvyšší možné hodnotě "TOP RATING"

počet zaměstnanců překročil hodnotu 350

 

2015

postavena nová lisovna 05 a kompletační dílna včetně skladovacích prostor

pořízení největšího lisu s uzavírací silou 1 100T

2016

zprovoznění prvního zcela robotizovaného pracoviště

 

2017

25. výročí založení firmy, Forbes Česko nás zařadil mezi 111 největších rodinných firem v ČR

 

Zdroj: http://kasko-cz.eu/uvod/onas/index.html

Hodnota nejvyšší? Zaměstnanci, respektování a dodržování zásad firemní etiky

 

Svět prochází dalekosáhlými změnami, etické chování firem a podnikatelů nabylo nového významu. Majitelé společně s managementem firmy KASKO si jsou vědomi své zodpovědnosti nejen za podnikatelské výsledky, tj. maximalizace zisků, zvyšování životní úrovně všech zaměstnanců, vytváření nových a lepších pracovních příležitostí pro „zítřek“, ale také ctí oblast etiky a firemní kultury. Proč? Protože firemní kultura a etika se v praxi projevuje jako dlouhodobé chování zaměstnanců v nejrůznějších situacích života firmy, v přístupu k zákazníkovi, ke kvalitě výrobků a služeb a v konečném důsledku v samotné rentabilitě a produktivitě. Proto je velmi důležité se jí zabývat. O jakých zásadách je řeč?

Zdroj: http://kasko-cz.eu/uvod/lide/index.html

Firma investuje do rozvoje svých zaměstnanců prostřednictvím tzv. Univerzity KASKO. Projekt je srovnatelný s obecně známým "management trainee", který je aplikován ve velkých mezinárodních firmách. Umožňuje významné investice do jeho  jednotlivých účastníků. Přizpůsobuje obsah začlěňovacího kurzu a také jeho délku zkušenostem pracovníka a pozici, kterou bude vykonávat. Délka kurzu se pohybuje od 3 do 12 měsíců.  Pozornost je věnována i výchově „firemních žáků“. Od roku 2014 ve spolupráci se SPŠOA Uherský Brod a vybranými regionálními firmami podporuje již v rámci studia jednotlivé studenty. Cílem spolupráce je koncepční podpora technického vzdělávání, koordinace aktivit směřujících k motivaci žáků vzdělávat se v technických oborech. Podpora je jak finanční ve formě stipendií, tak praktická, kdy jednotliví studenti chodí na praxi do firmy. Praxi studenti absolvují přímo v reálném provoze, kde si pod dohledem zkušených pracovníků osvojují práci na nejmodernějších  technologiích. Již v rámci studia a praxe se studenti připravují na pracovní místo, které jim po oboustranné dohodě firma garantuje.

Zdroj obrázku: http://www.spsoa-ub.cz/podekovani-firme-kasko-spol-s-r-o

 

Další aktivity společenské odpovědnosti? „Podporujeme řadu regionálních neziskových organizací, pomáháme v sociální oblasti, ale i ve sportu a podobně. Osobně si ale myslím, že sociální služby, které poskytují Charity, by si zasloužily větší podporu státu a systematičtější financování. Celá naše společnost péči o potřebné nezbytně potřebuje, a nemůže spoléhat na to, že pracovníci Charity a regionální firmy budou ve svých snahách ještě navíc zastupovat stát,“ podotkl jednatel firmy Kasko Antonín Kadlček při diskusi se zástupci Oblastní charity Uherský Brod.

 

KASKO spol. s r.o.

Sídlo firmy:     687 64 Slavkov 82

Datum vzniku: 30.8 1992

 

Tel. +420 572 613 711, e-mail:kasko@kasko.cz

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017