Aktuality

AMSP ČR prosadila zrušení nesmyslné jednodenní lhůty pro přihlášky a odhlášky zaměstnanců

Praha, 29. května 2020. Společné úsilí Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spolu
s Komorou daňových poradců ĆR (KDP ČR), Hospodářské komory a dalších podnikatelských svazů se vyplatilo, a pokoutný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dramatické zkrácení doby z 8 na 1 den, kteroumá firma na zaslání přihlášky či odhlášky zaměstnance České správě sociálníhozabezpečení, se snad podařilo zvrátit. Právě dnes by mělo MPSV předložit pozměňovací návrh poslanecké sněmovně, kterým bude lhůta vrácena zpět na
8 dnů.


V Poslanecké sněmovně minulý týden jako nenápadný přílepek úspěšně prošel pozměňovací návrhohledně zkrácení lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhláškuzaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení z dnešních 8 kalendářních dnů na nejpozdějiv následující pracovní den. V praxi to je však lhůta, která je ve většině případů nesplnitelná. „Jde odalší návrh z dílny MPSV psaný přímo od stolu v útulné kanceláři ministerstva, zcela nedotčený firemnípraxí,“ hodnotí místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.Tuto lhůtu není možné splnit například v případě, kdy je mzdová evidence zpracovávaná externě aúčetní do firmy dochází jednou či dvakrát týdně. To je běžná praxe nejen u malých a středních firem,ale i ve velkých firmách. Člen prezídia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal k tomu dodává: „Dáleje třeba zohlednit, že u malých firem může dojít k tomu, že účetní onemocní, má ošetřování členarodiny, čerpá řádnou dovolenou apod. Úprava de facto vyžaduje, aby mzdová účetní fungovala on line 365 dnů v roce. U větších
a velkých firem pak může být problém i to, že procesy přijímánízaměstnanců (včetně software) jsou nastaveny tak, že počítají se současnou lhůtou osmi dnů.“Zbytečné zkrácení lhůty by tak přineslo i další finanční zátěž pro firmy nyní zkoušené koronavirovoukrizí, které mají navíc na starosti zcela jiné věci než „papírování“.V tomto kontextu působil až úsměvně argument MPSV, že je možné požádat o stanovení jiné lhůty.To fakticky znamená, že je schválena lhůta, které není splnitelná, ale podnikatel může žádat o jejízměnu. Kromě další administrativy, kterou by tím ministerstvo nahrnulo na zaměstnavatele, navícs nejistým výsledkem (žádosti nemusí být vyhověno), je toto důkazem nepromyšlenosti předmětnéhonávrhu.

Logicky jej odmítli všichni zástupci podnikatelů včetně KDP ČR, a naše společné úsilí napomohlotomu, že dnes je projednáván ve Sněmovně pozměňovací návrh na navrácení lhůty na původních 8dnů. Předpokládáme, že bude schválen.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017