Aktuality

Souhrnná zpráva o situaci mezigenerační obměny v rodinných firmách ve vybraných evropských zemích

 

Mezinárodní projekt „SUFABU: Nástupnictví v rodinných firmách“ pod vedením AMSP ČR pokračuje. Ve spolupráci s partnery z Belgie, Itálie, Norska, Španělska a Velké Británie jsme analyzovali situaci mezigenerační obměny v rodinných firmách a společně vytvořili Souhrnnou zprávu porovnávající data a informace z těchto zemí.

Souhrnná zpráva obsahuje shrnutí základních údajů o rodinných firmách, porovnání legislativního uchopení RF, aktuální dostupná data a představuje stávající vzdělávání v oblasti mezigenerační obměny v jednotlivých zemích.

Zároveň jsme nově spustili webové stránky tohoto projektu www.sufabu.eu, kde se můžete dozvědět více informací o našich cílech, projektových partnerech a vzdělávacích materiálech týkajících se předání rodinného podniku.

Projekt SUFABU tímto také vstupuje do další fáze, kterou je sběr případových studií rodinných firem, které již procesem mezigenerační obměny prošly či jím právě prochází. Můžete se těšit na příběhy podnikatelů z evropských zemí
a jejich zkušeností s předáním firmy další generaci.

Srdečně Vás tímto zveme k přečtení Souhrnné zprávy, kterou naleznete na https://www.sufabu.eu/cs/learning-hub/souhrnna-zprava/

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017