POBYTOVÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ NA RODINNÉ FARMĚ

17. - 19. 05. 2018, Farma Vysoká - Vysoká 9, 463 31 Chrastava

Vzdělávací kurz je zaměřen na právní, manažerskou a finanční oblast rodinného podnikání. Kurzem vás budou provázet odborníci z Českých univerzit zaobírajíce se otázkou rodinných firem, osoby s poradenskou praxí v rámci rodinného podnikání i zástupci rodinných firem se zkušenostmi s danou problematikou.

Rzděleno do 3 tématických modulů:

PRÁVO A RODINNÁ ÚSTAVA

Co znamená rodinná ústava? Je to základní pilíř systému vnitřních pravidel podnikatelské rodiny a rodinné firmy, jedná se o pravidla správy rodinné firmy. V rodinné ústavě si členové podnikatelské rodiny (většinou jen ti, kteří se podílejí na vlastnictví dané firmy) dohodnou základní pravidla pro své vzájemné působení v rámci rodinné firmy, resp. i mezi sebou v rámci své rodiny. Stanoví si předěl, kde tyto vztahy střídají vztahy rodinné, a ujednají si vzájemná základní pravidla, tedy jak určitá práva, tak i povinnosti.

 

MANAGEMENT A PLÁN NÁSTUPNICTVÍ

Zvolený způsob nástupnictví závisí na samotném podniku, zájmech zúčastněných stran a institucionálním prostředí. Čím je podnik větší, tím obtížnější může být předat veškeré vlastnictví jedinému následníku – vlastnictví může být rozděleno mezi všechny děti nebo být částečně převedeno na externí investory. Řízení může být zcela nebo zčásti předáno nerodinným manažerům. Pro volbu způsobu nástupnictví není důležitá jen velikost podniku, ale i jeho finanční kondice.

 

FINANCOVÁNÍ RODINNÝCH PODNIKŮ

Firma ke svému financování může použít vlastní nebo cizí kapitál, rozhodování o struktuře kapitálu s sebou vždy přináší rizika a s tím spojená dilema. V případě rodinného podnikání je dilematem protichůdnost cílů, které musí majitelé/manažeři rodinných firem volit. Těmito cíli jsou růst a ziskovost podniku, bezpečnost podniku a vlastníků a potřeba likvidity vlastníků, a to stále v kontextu RODINY, kdy dané podnikání může být jejím jediným zdrojem obživy.

 

Kompletní infomrace naleznete zde:
http://rodpod.tul.cz/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.html

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde: http://rodpod.tul.cz/kontakt.html Registrace zasravena!

Cena třídenního kurzu ve výši 4200,- Kč bez DPH je cenou zavádějící v rámci aktivit ROKU RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018, (v ceně je příspěvek na provoz kurzu včetně třech vzdělávacích publikací a zajištění jídla v rozsahu svačina – oběd – svačina – večeře, poslední den bez večeře, pití si hradí účastníci).

Rovněž se můžete zúčastnit i vybraného modulu. Při účasti více členů z jedné rodiny poskytujeme 10 % slevu z ceny kurzu. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu