Setkání rodinných firem

RODINNÝ STŮL - RODINNÁ ÚSTAVA, NADAČNÍ A SVĚŘENECKÉ FONDY

Dne 31.1. od 16:30 se uskutečnil v Praze, Rodinný stůl.

Na tomto setkání své zkušenosti předávali dva předníšející, konkrétně pan Stanislav Servus z Wardens Group, s.r.o a  panLudvík Juřička z Deloitte Legal s.r.o.

Stanislav Severus se věnuval Rodinné ústavě a jejím náležitostem. Zúčastněné seznámil s problematikou rodinných vztahů, které často dovedou podnikání až rozvrátit. Rodinná ústava může být jedním ze způsobů, jak bez právního titulu jasně vymezit pravidla fungování ve firmě.

Druhý přednášející pan Juřička hovořil o problematice nadačních a svěřeneckých fondů. Obě možnosti zhodnotil a také porovnal. Zmínil pro a proti obou možností a podělil se i o praktické rady z jeho praxe.

Děkujeme všem zúčastněným za živou debatu a zajímavé dotazy, přednášejícím za obohacující přednášku a také našim partnerům projektu. Generálnímu partnerovi České spořitelně a partnerům projektu, Deloitte a Slavia pojišťovně.

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu