Aktuality

CO JE „VYLOUČENÁ DOBA“?

Na základě častých dotazů od řady členů v návaznosti na odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku přinášíme výklad ČSSZ: Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj.

PRYMULA k distribuci ochranných pomůcek a nošení respirátorů; chytrá karanténa

Na dnešní (24.3.2020) tiskové konferenci uvedl náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog prof. Roman Prymula, že distribuce ochranných pomůcek jde přímo na kraje, kde je stanoven způsob distribuce jednotlivým složkám, avšak není ze strany krajů vždy dodržován – ochranné pomůcky jsou přerozdělovány jinak. Apeloval na kraje a dodržování pravidel a připomněl, že dopravu ochranných pomůcek na kraje zajišťuje stát zdarma.

Webcast: Jak čelit finančním dopadům COVID-19

Globální rozmach COVID-19 zdaleka nedoznal konce, přesto některá odvětví již začala silně pociťovat negativní dopad této pandemie. S ohledem na přetrvávající nejistotu je důležité, aby firmy zaujaly aktivní přístup, vyhodnotily, jak jsou schopny přestát turbulence na trhu z provozního i finančního hlediska, a podnikly rozhodné kroky s cílem snížit skutečná nebo potenciální rizika.

JAK SI FIRMY MOHOU PŮJČOVAT ZAMĚSTNANCE, NÁVOD PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE

Podnikům, kterým v těchto dnech chybí zaměstnanci například kvůli karanténě nebo péči o děti, můžou vypomoci lidé z jiných firem, kde pro ně zrovna není dost práce. Umožňuje to české pracovní právo. Uvádíme některé možnosti jako dočasné přidělení zaměstnance podle §43a zákoníku práce. Více zde

Návrhy AMSP ČR ke kurzarbeitu (stav k 23.3.2020, 12:00 h)

Kurzarbeit musí existovat a měli bychom ho mít připraven v "krizové legislativě" tak, abychom jej mohli v případě nutnosti hned použít s lehkou modifikací dle aktuálních podmínek vč. návaznosti na zákoníku práce. V krizi jde o čas. K navrženému kurzarbeitu máme tyto připomínky: 1. Chybí zastropování shora (to má většina zemí, Dánsko, Německo...). Jde o to, aby stát neplatil 100 tisíc na někoho, kdo v čase hojnosti pobírá 200 tis.

Úvěr COVID pozastaven, připravuje se Úvěr COVID II.

ČMZRB dnes, 20. 3. 2020, pozastavila příjem žádostí o Úvěr COVID (přijato 4.000 žádostí). Zároveň ohlásila nový záruční program v objemu 30 mld. Kč, který bude dostupnější pro OSVČ a menší firmy. Jeho spuštění se očekává do 2 týdnů.

Jak nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona?

Podnikatelé nyní čelí bezprecedentním výzvám. Advokátní kancelář Squire Patton Boggs s.r.o., se rozhodla připravit na pondělí 23. března 2020 od 10:00 hod. prakticky orientovaný webinář k jednomu z aktuálně zásadních témat: případným nárokům na náhradu škod podle krizového zákona – co by měli podnikatelé vědět a učinit nyní pro zvýšení svých šancí nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona?

Vláda rozhodla o kompenzacích

Ošetřovné pro živnostníky – bude administrováno u MPO přes Živnostenské úřady, denní dávka 424,- Kč (ca 14.000,- Kč/měsíc), pro děti 6-13 let, OSVČ vyplní jednoduchý formulář, doloží, že má dítě a jeho manžel/-ka nečerpá nemocenskou v zaměstnaneckém vztahu. Doručuje se datovou schránkou nebo osobně na ŽÚ, MPO následně proplácí (začátkem měsíce).   MPSV prodlužuje ošetřovné po dobu mimořádného opatření bez výuky na školách.

Bezplatná online poradna pro podnikatele

Nabízíme k využití bezplatnou online poradu k právním otázkám vyvolaným karanténou a omezeními podnikání a cestování. Zaměřuje se na okruhy, jako jsou vztahy se zaměstnanci, vztahy s dodavateli a odběrateli, vztahy s bankami, cestování do zahraničí atd. Jsou zde otevřeně k dispozici dotazy a odpovědi. Poradna bude postupně doplňována. Sekce pro podnikatele viz https://koronavirus.frankbold.org/kategorie/podnikatel/.

Vzor žádosti o posečkání daně

Přinášíme informace k postupu při žádosti o posečkání daně vč. vzoru žádosti – informace z GFŘ. POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ K odložení platby daně slouží institut posečkání podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), kdy dojde k odložení úhrady daně, nebo rozložení úhrady na splátky.

| 1 << 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 >> 61 |

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017